• Zápis - pomaturitné štúdium
     • Zápis - pomaturitné štúdium

     • Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2020/2021 prebieha:

      17. júla 2020 od 8,00 do 15,00 hod. a 24. júla 2020 od 9,00 do 16,00 hod. u zástupkyne pre praktické vyučovanie č. dv. 78.

      Zápis do 2. ročníka pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2020/2021 prebieha:

      10. júla 2020 od 8,00 do 15,00 hod. a 24. augusta 2020 od 9,00 do 16,00 hod. u zástupkyne pre praktické vyučovanie č. dv. 78.

    • Oznam - úradné hodiny počas prázdnin
     • Oznam - úradné hodiny počas prázdnin

     • Všetky administratívne záležitosti (potvrdenie o štúdiu, ISIC karty, žiadosti, ...) vybavíte počas pracovných dní v čase od 9:00 - 13:00 hod. V prípade informácií alebo otázok nás môžete kontaktovať na tel.čísle 055/4663900. 

    • ISIC - karty prevzatie
     • ISIC - karty prevzatie

     • ISIC kartu si môže prísť prevziať žiak sám, prípadne zákonný zástupca na sekretariát školy, poschodie, č..d. 74 - Bc. Eva PAVELOVÁ (mob.: 0904 738 227) v týchto termínoch:

      1. termín: 6.7 - 17.7.2020 v čase od 9:00 - 13:00 hod.

      2. termín: 17.8. - 28.8.2020 v čase od 9:00 - 13:00 hod.

      Prosím tých, ktorí nedoložili fotografiu k žiadosti, aby ju odovzdali pri prevzatí (1x fotografia s rozmermi 25x25 mm, prosím o dodržanie rozmeru). Fotografia nesmie byť vytlačená na klasickom papieri (najlepšie z FOTOLABU) a tvár žiaka musí byť rozpoznateľná. 

    • Sociálne štipendiá
     • Sociálne štipendiá

     • Pokyny pre poberateľov sociálnych štipendií nájdete tu...

    • Napísali, povedali o nás
     • Napísali, povedali o nás

     • Dňa 19. mája sa na našej škole uskutočnila odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti našu školu navštívil vladyka Milan Chautur. Videosprávu televízie LUX si môžete pozrieť tu...

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
   • Prihlásenie