• Poradovník prijímacieho konania - odbor SVP
     • Poradovník prijímacieho konania - odbor SVP

     • Vážený rodič,

      ak máte vážny záujem umiestniť Vaše dieťa na našej škole, ale v poradovníku pre prijímanie na štúdium sa umiestnilo v poradí na mieste vyššom ako 10 (počet schválených miest na prijatie), zašlite na e-mailovú adresu zastupca@kspgs.sk krátku správu obsahujúcu:

      „SVP, celé meno dieťaťa + telefónne číslo zák. zástupcu

      V prípade nezapísania sa (nenastúpenia) úspešnejších uchádzačov Vás budeme môcť rýchlejšie informovať o voľných miestach.

      Výsledky prijímacieho konania tu...

      Úspešným uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o prijatí poštou najneskôr do 29. mája 2020.

    • Poradovník prijímacieho konania - odbor UMŠ
     • Poradovník prijímacieho konania - odbor UMŠ

     • Vážený rodič,

      ak máte vážny záujem umiestniť Vaše dieťa na našej škole, ale v poradovníku pre prijímanie na štúdium sa umiestnilo v poradí na mieste vyššom ako 50 (počet schválených miest na prijatie), zašlite na e-mailovú adresu zastupca@kspgs.sk krátku správu obsahujúcu:

      celé meno (prípadne kód) dieťaťa + telefónne číslo zák. zástupcu

      V prípade nezapísania sa (nenastúpenia) úspešnejších uchádzačov Vás budeme môcť rýchlejšie informovať o voľných miestach.

      Výsledky prijímacieho konania tu...

      Úspešným uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o prijatí poštou najneskôr do 29. mája 2020.

    • Harmonogram talentových prijímacích skúšok
     • Harmonogram talentových prijímacích skúšok

     • Žiadame o dodržiavanie všetkých hygienických nariadení!!!

      Rozpis žiakov podľa prideleného kódu na konkrétny deň talentovej skúšky si môžete pozrieť tu...

      KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ODBOR UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY TU...

    • Prijímačky - SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK
     • Prijímačky - SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK

     • KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ODBOR SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK TU... 

      Kalendár prijímacieho konanie si môžete pozrieť tu...

    • Rozvrh na máj pre PM
     • Rozvrh na máj pre PM

     • Na stránke bol zverejnený rozvrh pre pomaturitné štúdium na mesiac apríl. Pozrieť si ho môžete tu...

    • Kritériá na prijímacie pohovory pre šk. rok 2020/21
     • Kritériá na prijímacie pohovory pre šk. rok 2020/21

     • Kritériá na prijímacie pohovory na dennú formu štúdia si môžete pozrieť tu...

       

      Kritériá na prijímacie pohovory na extérnu formu štúdia si môžete pozrieť tu...

    • Sociálne štipendiá
     • Sociálne štipendiá

     • Pokyny pre poberateľov sociálnych štipendií nájdete tu...

    • Napísali, povedali o nás
     • Napísali, povedali o nás

     • Dňa 19. mája sa na našej škole uskutočnila odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti našu školu navštívil vladyka Milan Chautur. Videosprávu televízie LUX si môžete pozrieť tu...

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
   • Prihlásenie