• Úradné hodiny počas prerušeného vyučovania
     • Úradné hodiny počas prerušeného vyučovania

     • Komunikácia školy a externých osôb prebieha dištančne (písomná korešpondencia, e-mailová komunikácia, telefonická komunikácia a pod.). Cudzie osoby majú vstup možný iba na základe telefonického dohovoru (telefónne číslo: 055/4663900 – sekretariát školy) a určenia termínu a času. Pri vstupe musí cudzia osoba dodržať princíp R-O-R (dezinfekcia Rúk - dodržiavať Odstup od iných osôb - mať nasadené ochranné Rúško), absolvovať meranie telesnej teploty a vyplniť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (dostupné na vrátnici školy).

    • COVID 19 - Prerušené vyučovanie!!!
     • COVID 19 - Prerušené vyučovanie!!!

     • Stredné školy od pondelka (12. 10.) prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. O podrobnostiach budú žiaci a ich zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom EDUPAGE.

      V PONDELOK 9.00 - 13.00 budú mať žiaci možnosť vyzdvihnúť si učebnice/učebné materiály.

    • Napísali, povedali o nás
     • Napísali, povedali o nás

     • Dňa 19. mája sa na našej škole uskutočnila odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti našu školu navštívil vladyka Milan Chautur. Videosprávu televízie LUX si môžete pozrieť tu...

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
   • Prihlásenie