• Obnovenie školského vyučovania
     • Obnovenie školského vyučovania

     • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 4. ročníka.

                                                                                                                                                    vedenie školy

    • NOVÉ! – ÚPRAVA ROZSAHU A FORMY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY PRE ODBOR UMŠ
     • NOVÉ! – ÚPRAVA ROZSAHU A FORMY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY PRE ODBOR UMŠ

     • V súlade so schválenými Kritériami pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v šk. r. 2021/2022 pre študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo zo dňa 8. 1. 2021, v nadväznosti na epidemiologickú situáciu a aktuálne platné opatrenia, upravuje riaditeľ školy rozsah a formu prijímacej skúšky takto: 

      1. kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka tu...

      2. príloha č. 1 tu...

      3. príloha č. 2 tu...

      4. rytmická riekanka tu...

    • Výberové konanie
     • Výberové konanie

     • Gréckokatolícka eparchia Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Cyrila a Metoda.

      Podmienky nájdete tu...

     • Termíny na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole

     • 1.       riaditeľovi základnej školy je potrebné prihlášku odovzdať do 8. apríla 2021

      2.       následné odoslanie prihlášok zo ZŠ na strednú školu je pre všetky študijné odbory do 16. apríla 2021

      3. V zmysle aktuálnych usmernení sa k prihláške nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

     • Prijímacie skúšky pre študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     • Upresnené informácie nájdete vyššie!!!

      Do 1. ročníka štúdia možno prijať spolu 48 žiakov (2 triedy).  Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

      ·        5. (6.) máj 2021 (termíny v zátvorkách platia pri veľkom počte uchádzačov)

      ·        12. (13.) máj 2021  (termíny v zátvorkách platia pri veľkom počte uchádzačov)

      Kritériá prijatia si môžete pozrieť tu...

      Rytmická riekanka tu...

      V nadväznosti na epidemiologickú situáciu a opatrenia platné v dobe konania skúšok môže riaditeľ školy rozsah kritérií upraviť. Zároveň v prípade opodstatnenosti bude uchádzačom umožnené vykonanie prijímacej skúšky dištančne – online formou. Všetky zmeny budú priebežne zverejňované!

     • Prijímacie skúšky pre študijný odbor 7661 M  sociálno-výchovný pracovník

     • Do 1. ročníka štúdia možno prijať spolu 10 žiakov. Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

      ·        3. máj  2021

      ·        10. máj  2021

      Kritériá prijatia si môžete pozrieť tu... 

      V nadväznosti na epidemiologickú situáciu a opatrenia platné v dobe konania skúšok môže riaditeľ školy rozsah kritérií upraviť. Zároveň v prípade opodstatnenosti bude uchádzačom umožnené vykonanie prijímacej skúšky dištančne – online formou. Všetky zmeny budú priebežne zverejňované!

    • Kaplnka
     • Kaplnka

     • Kolegovia, priatelia, mládež!

      Zriadili sme v MS TEAMS nový  team s názvom KAPLNKA, ktorý je ponukou pre každého z vás /učiteľa, zamestnanca, žiaka denného aj externého štúdia/  v tejto ére COVIDU a v čase pred začiatkom Veľkého pôstu.

      JE TO PONUKA!!! Nikoho nebudeme do teamu pridávať my - organizátori, ale každý z vás si má možnosť tento team vyhľadať a pridať sa do neho ako do záujmovej skupiny. Ponúkame každodenné krátke zamyslenia, spoločnú modlitbu na úmysly, ktoré budete mať možnosť pridávať aj vy, poprípade rozhovory so zaujímavými ľuďmi, či online zdieľané bohoslužby.

      Tešíme sa na každého z vás!

      Ak by niekto mal problém s nájdením TEAMu KAPLNKA, krátke inštruktážne video tu...

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY – POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

     •  Študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

      ·       Do 1. ročníka štúdia možno prijať spolu 30 žiakov

      ·       Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 14. mája 2021

      ·       Prijímacie skúšky sa uskutočnia 4. júna 2021

      Všetky informácie nájdete tu...

    • Napísali, povedali o nás
     • Napísali, povedali o nás

     • Dňa 19. mája sa na našej škole uskutočnila odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti našu školu navštívil vladyka Milan Chautur. Videosprávu televízie LUX si môžete pozrieť tu...

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
   • Prihlásenie