• Hodina deťom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina deťom.

      Dňa 21. 10. 2021 sa žiaci našej školy pod vedením niektorých učiteľov podieľali na zbierke venovanej programu Hodina deťom, ktorý sa zameriava na pomoc organizáciám pomáhajúcim jednorodičovským rodinám alebo jednotlivcom z radov slobodných rodičov. Žiakom, ako aj učiteľom a prispievateľom ďakujeme.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie