• Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo.

      Dňa 22. 4. 2022 žiačka Zuzana Kramárová (I.B) reprezentovala našu školu na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme jej mnoho ďalších úspechov.

     • DEŇ ZEME

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ ZEME.

      Na Deň Zeme, ktorý oslavujeme každý rok 22. apríla, si žiaci prvých a druhých ročníkov pripravili rôzne aktivity spojené so skrášľovaním a zveľaďovaním prostredia okolo našej školy. Žiaci I.B sa do aktivít zapojili triedením odpadu, priraďovaním odpadu k dobe jeho rozkladu, prezentovali Deň Zeme cez rôzne plagáty, ktoré vytvorili aj žiaci II.A. Žiaci II.B sa odfotili vo farbách kontajnerov a žiaci I.A vo farbách Zeme. Žiačky II.A triedy si na hodine metodiky výtvarnej výchovy pripomenuli Deň Zeme kresbou kriedami na chodník pred budovou školy. Žiačky I.A triedy na hodine metodiky výtvarnej výchovy skrášlili vstup do našej školy – pozametali okolie školy, poliali kvety a zasadili nové kvety do kvetináčov, a to všetko vonku, na čerstvom vzduchu. :)

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie