• Juniáles

     • Budúci týždeň spúšťame predaj lístkov na školský Juniáles. Počet lístkov je limitovaný, preto si nezabudnite prísť po ten svoj čím skôr. Lístok si zakúpite u p. uč. Šubjákovej, podmienkou je podpísaný informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu.

     • Biblia očami detí

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biblia očami detí.

      Výtvarná súťaž Biblia očami deti a mládeže zaujala aj naše žiačky, ktoré sa aktívne zapojili. Pri vyhodnotení súťaže dňa 19.4.2023 obdržali žiačky vecné ceny - výtvarný materiál vhodný pre ich ďalšiu tvorbu. Žiačkam prajeme veľa tvorivosti, originality a fantázie a držíme prsty pri postupe do ďalších kôl súťaže.

     • Účelové cvičenie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

      Na účelovom cvičení sa dňa 21.4.2023 zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka. Zraz bol na zastávke MHD Havlíčkova. Odtiaľ viedla trasa cez sídlisko Podhradová okolo dvoch inštitúcií, ktoré sú na tomto sídlisku a to SHMÚ a Povodia BaH, ktoré majú nielen lokálny význam, ale ich činnosť ma dosah pre celý východoslovenský región. Odtiaľ trasa viedla na Aničku k prameňu tzv. Gajdovky a workoutovému ihrisku. Tu sa žiaci mohli venovať individuálnym aktivitám. Program účelového cvičenia skončil na zastávke MHD Havlíčkova.

     • Konzultačný deň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Konzultačný deň.

      Dňa 21.4.2023 sa na našej škole uskutočnil Konzultačný deň určený pre uchádzačov o štúdium na škole v budúcom školskom roku. Hlavným cieľom dňa bolo pomôcť žiakom znížiť stres z prijímacích pohovorov v oboch študijných odboroch a poskytnúť im potrebné informácie a usmernenia pre ich zvládnutie. Záujemcovia o odbor Sociálno-výchovný pracovník si mohli vyskúšať prípravný test na prijímacie skúšky z predmetov Biológia a Slovenský jazyk a získať informácie o odbore priamo od pedagógov či študentov školy. V študijnom odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo mali žiaci možnosť kresby zátišia a následnej konzultácie svojej práce s pedagógom, či možnosť odprezentovať detskú pieseň i prednes, alebo vyskúšať si zostavu v rámci predmetu Telesná výchova. Všetkým záujemcom o štúdium želáme veľa úspechov na blížiacich sa prijímacích skúškach.

     • Deň narcisov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň narcisov.

      Dnes (20.4.2023) sme za zúčastnili skvelej akcie „Deň narcisov“. Vďaka našim dobrovoľníčkam sme prispeli do pokladničky a pripnutím tradičného symbolu, žltého narcisu, sme prejavili solidaritu a spolupatričnosť onkologickým pacientom.

     • Prednáška o ľudských právach

     • Žiaci druhého a tretieho ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník absolvovali prednášku spojenú s besedou na tému Migrácia, utečenci a azyl. Dozvedeli  sa veľmi veľa zaujímavých vecí z tejto aktuálnej celospoločenskej témy. Ďakujeme pánovi JUDr. Mgr. Joachimovi Dušanovi Fraňovi za poskytnutie vyčerpávajúcich informácií z Ligy za ľudské práva.

     • Beseda s lekárom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s lekárom.

      Žiaci III.A triedy absolvovali dňa 17.4.2023 na hodine biológie besedu s MUDr. Kojšom na tému Infekčné choroby. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o vzniku, šírení a prevencii infekčných chorôb. Beseda bola obohatením hodiny biológie a prínosom pre žiakov, pretože získali aj nové poznatky, ktoré sa nedozvedeli na hodinách.

     • Sociálny projekt

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sociálny projekt.

      Študenti odboru SVP sa na hodinách psychológie podelili s vlastným zrealizovaným nápadom konkrétnej pomoci druhému. Predstavili spolužiakom príbeh komu, prečo sa rozhodli pomôcť a čo ich to stálo. Originalita a pestrosť nápadov bola prítomná, všetci sme sa utvrdili v motte: Dobrom bude svet krajším !

     • Veľkonočná výtvarná hra

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočná výtvarná hra.

      Výtvarná netradične alebo veľkonočná výtvarná hra… aj takto by sme mohli nazvať aktivitu na dnešnej hodine Metodiky výtvarnej výchovy v III.A triede. Žiačky sa zabavili, zasmiali a vytvorili originálne veľkonočné kraslice z vecí, ktoré našli vo svojej taške.

     • Literárne múzeum v Martine

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárne múzeum v Martine.

      Dňa 12. 4. 2023 sa triedy IV.A a IV.B zúčastnili exkurzie v Literárnom múzeu v Martine. V rámci prednášky sa vrátili až k počiatkom našej literatúry a postupne putovali jednotlivými literárnymi obdobiami. Pripomenuli si i najvýznamnejších slovenských dejateľov a ich záslužnú osvetovú činnosť, ktorá bola názorne stvárnená v bohatej expozícii múzea. Veríme, že pre našich maturantov bola táto exkurzia v mnohom prínosná a budú si ju spájať i s príjemne stráveným časom v meste pod Malou Fatrou.

     • Návšteva z Cypru

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva z Cypru .

      Svojou milou prítomnosťou nás v rámci projektu Erasmus+ začiatkom apríla potešili 2 milé panie učiteľky z Cypru. Prišli k nám na tzv. job shadowing, v rámci ktorého sa zúčastňovali vyučovacích hodín a pozorovali prácu našich učiteľov i žiakov. Odchádzali od nás bohatšie o nové pedagogické skúsenosti a príjemne prekvapené aktivitami, klímou školy, zanieteným prístupom a priateľskými vzťahmi.

     • Svätá liturgia pred veľkonočnými prázdninami

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svätá liturgia pred veľkonočnými prázdninami.

      Posledný vyučovací deň pred veľkonočnými prázdninami sa niesol nielen v znamení získavania nových vedomostí, ale aj prípravy na blížiace sa sviatky. V kaplnke školy sme spoločne slávili svätú liturgiu, ktorú viedol o.Martin, a svojím spevom a hrou na hudobné nástroje nás doprevádzali žiaci a učitelia školy. Počas celej svätej liturgie mali žiaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

     • Medziriadky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medziriadky.

      Literárna súťaž Medziriadky spojená s letnou literárnou školou a zároveň popoludnie v knižnici, keď sedíme nad knihou a čítame si navzájom, pritiahli do školskej knižnice koncom marca našich nádejných tvorivých autorov. Dielka, ktoré píšu, sú nápadité, originálne a plné emócií. Veríme, že sa budú páčiť i odbornej porote. PS: Autorov je viac, len radšej pri fotení stoja za objektívom foťáku.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie