• Lyžiarsky výcvikový kurz Studničky - Vernár

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvikový kurz Studničky - Vernár.

      V dňoch 06. 2. – 10. 2. 2023 sa pre žiakov našej školy uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz v lyžiarskom stredisku Studničky - Vernár, ktorého sa zúčastnilo 51 našich žiakov. Na začiatok sme zistili, aké lyžiarske zručnosti majú a následne boli rozdelení do 4 družstiev. Prvý deň sa žiaci učili základné zručnosti. Slabšie skupiny v pluhu, lepšie už skúšali paralelné lyžovanie. Druhý deň sa učili správne chodenie sa vleku a oblúky v pluhu na lyžiarskom svahu. Tretí deň už takmer všetci zvládli jazdu šikmo svahom a znožné oblúky, tí najlepší plynulú jazdu na veľkom svahu. V štvrtý deň sa žiaci učili paralelné oblúky a stihli sme aj súťaž v lyžiarskych zručnostiach, kde všetci preukázali veľký pokrok. Záverečný deň bol o zdokonaľovaní lyžiarskych zručností a skúšaní rôznych zaujímavých cvikov. Počasie sa podmienky na lyžovanie boli počas kurzu výborné. V stredu poobede sme si od lyžovania dali trochu pauzu, aby sme nabrali čerstvé sily a večer sme stihli sv. omšu, ktorú slúžil otec Ján Dubecký, po ktorej nám predstavil svoju prácu v Horskej záchrannej službe. Posledný večer sme vyhodnotili súťaže, odovzdali ceny pre najlepších a celý kurz sme zakončili diskotékou.

     • Prednáška Ozbrojených síl SR

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prednáška Ozbrojených síl SR.

      Dňa 13.2.2023 našu školu navštívili členovia 54. raketometného oddielu Rožňava - Ozbrojené sily SR. Triedy III.A a III.B sa na ich prednáškach dozvedeli základné informácie o ich fungovaní, úlohách a v neposlednom rade o početnej technike. Žiakom tiež členovia poskytli informácie o podmienkach prijatia k OSSR v prípade záujmu.

     • Exkurzia - Záchranná služba v Košiciach

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia - Záchranná služba v Košiciach.

      V dňoch 7.2. a 8.2.2023 žiaci 2.ročníka navštívili výcvikové priestory záchrannej služby v Košiciach. Počas exkurzie nahliadli do simulačného bytu, sanitky, ale aj do učebne kurzov prvej pomoci, kde sa dozvedeli o poskytnutí prvej pomoci pri dusení, aj o fungovaní automatického externého defibrilátora a vyskúšali si aj KPR na figuríne dospelého človeka, ale aj novorodenca. Z exkurzie si odniesli mnoho nových a užitočných poznatkov a rozvíjali si svoje teoretické vedomosti v praxi.

     • Správna voľba povolania

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Správna voľba povolania.

      V dňoch 7. - 8.2.2023 sa naša škola zapojila do prezentácie stredných škôl s názvom Správna voľba povolania, na ktorej sme odprezentovali obidva študijné odbory. Naše žiačky spolu s pedagógmi ochotne odpovedali na otázky záujemcov a zároveň ich pozvali na konzultačný deň, ktorý sa uskutoční na našej škole dňa 21.4.2023. V tento deň vám radi odpovieme na vaše otázky.

     • Volejbalový turnaj

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Volejbalový turnaj.

      Aj keď si mohli užívať riaditeľské voľno, niekoľko našich žiakov a žiačok sa 30.1.2023 zúčastnilo volejbalového turnaju - mix chlapcov a dievčat. V náročnej konkurencii sme síce neuspeli, ale vzhľadom na sťažené tréningové možnosti a maródku, ktorá viacerým na poslednú chvíľu neumožnila účasť, sme určite prekonali očakávania. Ostáva veriť, že žiaci nabrali skúsenosti, ktoré zužitkujú na budúcich turnajoch.

     • Vyhodnotenie školského kola jazykových olympiád

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vyhodnotenie školského kola jazykových olympiád .

      Milou povinnosťou, ktorá nás v posledných dňoch čakala, bolo vyhodnotenie výsledkov a odmeňovanie žiačok umiestnených na stupni víťazov v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a olympiády v anglickom jazyku. Z rúk vyučujúcich si prevzali diplom a vecnú odmenu. Najlepšie výsledky v rámci daných predmetových olympiád získali tieto žiačky:

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      1. Olívia Demeterová, Sára Benöová

      2. miesto: Natália Hudáková, Patrícia Staňová

      3. miesto: Juliana Melkusová, Zuzana Kramárová

      Olympiáda v anglickom jazyku

      1.miesto: Sára Mihaliková

      2.miesto: Olívia Demeterová

      3.miesto: Sofia Arianna Kellerová

      Všetkým oceneným žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj pri ďalšej reprezentácii našej školy.

     • Konferencia o digitálnom vzdelávaní

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Konferencia o digitálnom vzdelávaní .

      19. decembra 2022 sa žiačky 4.B triedy spolu so svojimi učiteľkami aplikovanej informatiky zúčastnili regionálnej konferencie o digitálnom vzdelávaní pod názvom "Úvod do digitálneho vzdelávania". Hlavným cieľom bolo oboznámenie sa so vzdelávacími materiálmi o tom "ako učiť" a "ako sa učiť" pomocou digitálnych nástrojov.

     • Bábkové divadlo v Košiciach

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bábkové divadlo v Košiciach.

      Dňa 15. 12. 2022 sa žiaci tried IV.A a IV.B odboru UMŠ a SVP v rámci predmetov tvorivá dramatika a metodika edukačných činností zúčastnili bábkového predstavenia Kocúr v čižmách v Bábkovom divadle v Košiciach. Veríme, že zážitky z predstavenia budú prínosné aj v ich budúcich povolaniach.

     • Deň otvorených dverí

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň otvorených dverí.

      Dňa 9.12.2022 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Od rána k nám prichádzali žiaci základných škôl spolu so svojimi rodičmi. Návštevníci mali možnosť pozrieť sa na priestory školy, priamo od učiteľov a študentov získať informácie o ponúkaných študijných odboroch, či nahliadnuť do tried a zapojiť sa do aktivít počas otvorených vyučovacích hodín. Žiaci si mohli skúsiť prácu s interaktívnou tabuľou, hudobné a výtvarné činnosti, ale aj čítanie Braillovho písma a programovanie robota Bee-Bot. Veríme, že sa žiakom na škole páčilo a v budúcom školskom roku ich privítame opäť, už ako našich študentov.

     • Deň sv. Mikuláša

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň sv. Mikuláša.

      6. december sme patrične oslávili. Začínalo sa slávnostnou sv. liturgiou v kaplnke školy. Po nej nasledoval veselý mikulášsky program 1.A a 1.B pozostávajúci zo scénok, tanca a hudby, ktorý príjemne naladil na celý deň. Naši študenti i učitelia prejavili štedrosť a kúpou čokoládky podporili Mikuláša pri jeho misijnej činnosti v Afrike. Vyzbieralo sa takmer 145 eur- ďakujeme. Rozdávali sa krásne zdobené perníčky i mikulášska pošta, ktorá taktiež zahriala svojím milým odkazom pri srdci. Poobede sme zašli naším vystúpením potešiť i starkých v domove seniorov - Arcus. Vďaka ti, Mikuláš, že tvoj odkaz dobra a pomoci funguje vždy :)

     • Mikulášske vystúpenie v ZpS Arcus

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikulášske vystúpenie v ZsP Arcus.

      Na sviatok sv. Mikuláša žiaci prvého ročníka potešili svojím vystúpením aj seniorov v ZpS Arcus. Klientom zariadenia sociálnej pomoci sme spríjemnili sviatočné obdobie. Vynikajúca atmosféra, potlesk a úsmev na tvárach starších ľudí bol pre nás veľkou odmenou.

     • PROEDUCO - Prezentácia školy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PROEDUCO - Prezentácia školy .

      V dňoch 30.11. - 1.12.2022 sme sa zúčastnili Medzinárodného veľtrhu vzdelávania ProEduco (Kasárne Kulturpark, Košice). Naši žiaci 3. a 4. ročníkov odborov UMŠ a SVP prezentovali žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ spôsob a obsah výučby, školské a mimoškolské aktivity, svoje skúsenosti z odbornej praxe, talentových a prijímacích skúšok. Táto akcia bola veľmi vydarená. Veríme, že sa s niektorými žiakmi základných škôl stretneme na blížiacej sa akcii „ Deň otvorených dverí“ (9.12.2022). Tešíme sa na vás. :)

     • PROEDUCO - Exkurzia IV.A, IV.B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PROEDUCO - IV.A, IV.B.

      Žiaci štvrtého ročníka našej školy sa 30.11.2022 zúčastnili medzinárodného veľtrhu vzdelávania PROEDUCO. Zastúpené boli univerzity zo Slovenska a Českej republiky, ktoré ponúkali širokú škálu študijných programov.

     • EXPERT Geniality Show

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album EXPERT Geniality Show.

      Dňa 30.11.2022 dostali šancu preukázať svoje kvality a všeobecný prehľad žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka, ktorí zabojovali o titul EXPERT v rámci celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show. Držíme im palce a veríme, že sa im podarí dosiahnuť výborné výsledky a umiestnenie.

     • Návšteva Viedne

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Viedne.

      Aj keď do Vianoc ostáva ešte mesiac, žiaci a učitelia našej školy mohli vianočnú atmosféru zažiť už teraz. V dňoch 21. - 22.11.2022 navštívili Viedeň, v ktorej mohli obdivovať nielen samotné mesto a jeho rozmanitosť a architektúru, ale navštívili aj vianočné trhy pred radnicou, ktoré sú považované za najkrajšie v meste. Domov si okrem maličkostí a pamiatok zakúpených na trhoch či v meste odniesli aj spomienky na spoločné chvíle prežité v kruhu kamarátov a zážitky z návštevy jednej z metropol Európy.

     • Exkurzia - LitPark

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia - LitPark.

      Naši prváci majú za sebou ďalšiu exkurziu, tentoraz do Knižnice pre mládež mesta Košice (Litpark), ktorej sa zúčastnili 15.11.2022 (I.A) a 21.11.2022 (I.B). Počas prednášky bol žiakom priblížený život knižnice, dozvedeli sa ako knižnica funguje a čo všetko ponúka. Následne si žiaci pozreli priestory knižnice a zatúlaní medzi regálmi s knihami objavili zaujímavé tituly doposiaľ pre nich neznámych autorov. Mnohí využili ponuku založiť si čitateľský preukaz a neváhajúc si požičali knihy na prečítanie. Veríme, že takýchto návštevníkov bude mať knižnica čo najviac.

     • Alžbetina ruža

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Alžbetina ruža.

      Dnešný súťažný deň bol produktívny. Zúčastnilo sa ho 10 stredných cirkevných škôl z východného Slovenska. Spomedzi nich bola aj naša škola úspešná. Júlia Vageľová vyhrala 1. miesto v kategórii ľudová pieseň. Sme hrdí aj na naše študentky, ktoré súťažili v kategóriách moderná pieseň, náboženská pieseň a duetá.

     • Študentská kvapka krvi

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Študentská kvapka krvi.

      Dňa 15.11.2022 naši žiaci navštívili Národnú transfúznu službu v Novej nemocnici, aby sa mohli zapojiť do Študentskej kvapky krvi. Takmer všetci sa rozhodli darovať krv prvýkrát. Aj keď viacerým to napokon nebolo umožnené (aj to sa občas stáva), ich snahu si ceníme a veríme, že nabudúce už zažijú ten skvelý pocit po darovaní krvi, ktorý mali dnešní darcovia.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie