• Konzultačný deň

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Konzultačný deň.

      V piatok 19.4.2024 sa na našej škole konal Konzultačný deň, počas ktorého sme privítali uchádzačov o štúdium v nasledujúcom školskom roku. Tento deň bol zameraný na konzultácie k prijímacím pohovorom s cieľom znížiť stres z prijímacích pohovorov v oboch študijných odboroch a tiež na možnosť získať teoretické a praktické usmernenia zo strany vyučujúcich. V študijnom odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo mali uchádzači možnosť vyskúšať si prvky vo všetkých zložkách, ktoré na nich čakajú počas prijímacích pohovorov, teda výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, literárnu a jazykovú výchovu a telesnú výchovu. V rámci jednotlivých zložiek uchádzači kreslili zátišie, odprezentovali detské piesne i prednes, vyskúšali si rytmickú riekanku, motorické testy i zostavu a následne ich konzultovali s pedagógmi. V študijnom odbore Soci

     • Zbierka Deň Narcisov

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zbierka Deň Narcisov.

      Dňa 18. apríla 2024 sme po roku opäť podporili zbierku Deň narcisov. Vďaka našim šikovným dobrovoľníčkam sme si mohli pripnúť malý kvietok na znak solidarity a podpory onkologickým pacientom. Žlté narcisy dodávajú nádej a pomáhajú všetkým, ktorí statočne bojujú s týmto ochorením.

     • Eparchiálne kolo Biblickej olympiády

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Eparchiálne kolo Biblickej olympiády.

      „Biblia je ako mapa. Študovať ju ešte neznamená, že sa dostaneme do cieľa. Treba vykročiť a ísť.“ /Ulrich Parzany/ Tri žiačky našej školy sa 16. apríla 2024 zúčastnili eparchiálneho kola Biblickej olympiády, kde obsadili krásne tretie miesto. Za reprezentáciu školy ďakujeme a k umiestneniu blahoželáme. Keďže všetky súťažiace sú žiačky štvrtého ročníka prajeme im, aby po úspešnej maturite „...vykročili, šli a dostali sa do cieľa...“

     • Návšteva - ZOODOM Košice

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva - ZOODOM Košice.

      8. a 9. apríla 2024 navštívili žiaci I.A a I.B ZOODOM v Košiciach. Dozvedeli sa o živote plazov a stavbe tela najmä pytóna kráľovského, či agamy bradatej. Prečo hady zvliekajú kožu. Mali možnosť porovnať zvlečenú hadiu kožu a spracovanú kožu v módnom priemysle, či pancier korytnačky. Prehliadka pokračovala k ďalším plazom ako sú felzuma madagarská, užovka amurská, užovka červená, ropucha obrovská, pytón kobercový, pralesnička trojfarebná, varan, či leguán. Jedinečným zážitkom bol priamy kontakt s pytónom kráľovským a agamou, ktorý si mnohí žiaci nenechali ujsť.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • kontaktný policajt ppráp. Mgr. Jana Runčáková jana.runcakova@minv.sk
  • Prihlásenie