• „Tak ako slnko nečaká na modlitby, ale samo vychádza, svieti a všetci ho pozdravujú, tak aj ty: nečakaj na potlesk a chválu, ale sám konaj dobrodenie a budeš milovaný ako slnko.“
    • Epiktetos
     • Duchovno - formačný pobyt I.A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Duchovno - formačný pobyt I.A .

      V dňoch 25. - 26.9.2023 sa žiačky I.A triedy zúčastnili duchovno-formačného pobytu, kde pomocou zoznamovacích aktivít, prechádzky v krásnom prostredí a rozhovorov zažili spolu s o. Martinom a triednou učiteľkou pekný spoločný čas a mohli sa lepšie spoznať. Ako samé napísali: “ Páčilo sa mi, že sme sa rozprávali o veciach, ktoré nás trápili, že sme sa spoznávali viac ako kolektív. A spoznala som viac svoje spolužiačky. Ďakujem za super zážitok.” “Veľmi príjemná a úprimná atmosféra, priateľské rady, fajnová večera, príjemné mušky na izbe, určite si z tohto výletu niečo zoberiem.” “ Výborné aktivity, určite budúcim žiakom odporúčam sem prísť. Rada by som si to zopakovala ešte raz. Ľúbim Vás všetkých!”

     • Biela pastelka 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka 2023.

      V piatok 22.septembra 2023 sa dobrovoľníčky z radov našich žiakov zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Svojím príspevkom sme pomohli zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

     • Biela pastelka

      Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojí do verejnej zbierky s názvom Biela pastelka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, nevidiacich a slabozrakých, ktoré im pomôžu začleniť sa do bežného života. Prispieť na tento dobrý účel bude možné v piatok 22.septembra 2023. Odporúčaná výška príspevku je 1€.

     • Európsky deň jazykov na Filozofickej fakulte UPJŠ

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov na Filozofickej fakulte UPJŠ.

      Hoci nás Európsky deň jazykov čaká až o pár týždňov, vybraní žiaci našej školy mali možnosť pripomenúť si ho už dnes, 12. septembra 2023. Zúčastnili sa podujatia, ktoré pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa jazykov pripravila Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Program podujatia bol zameraný knižnú sériu o Harry Potterovi z pera britskej spisovateľky J.K.Rowlingovej, ktorá patrí medzi najznámejšie diela súčasnej literatúry pre deti a mládež. Žiaci si v pútavom prevedení mohli vypočuť úryvky z prvej knihy o Harry Potterovi v slovenčine, angličtine, francúzštine, srbčine či ruštine. Svoju šikovnosť i znalosti si mohli preveriť v interaktívnych hrách a kvízoch, ktoré ich čakali. Zistili, že jazyk a kultúra sa ovplyvňujú a mnohé bežné slová v našom jazyku pôvodne po

     • Festival Lerni

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival Lerni.

      Aj keď sa dnes na začiatku školského roka školské brány otvorili a privítali žiakov i učiteľov, predsa sa na chvíľku vrátime o pár týždňov späť, do času letných prázdnin. Dňa 6.augusta 2023 sa aj napriek upršanému počasiu konal v priestoroch Spojenej školy na Opátskej ceste v Košiciach 0.ročník festivalu Lerni, kde boli prezentované didaktické pomôcky eshopu Lerni a deti sa mohli tešiť na hry, súťaže a aktivity na stanoviskách. Aj naša škola sa do tohto podujatia zapojila a pomohla s jeho realizáciou. Zastupovala nás žiačka Juliana Melkusová zo IV.B, ktorá v čase letných prázdnin ochotne venovala svoj čas deťom a ako animátorka dohliadala na hladký priebeh aktivít na Športovom stanovisku, kde si deti osvojili základy futbalu, florbalu, badmintonu a skoku cez švihadlo. „Som vďačná za túto skúsenosť a dúfam, že podobných príležitostí s

     • Výlet do Poľska

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet do Poľska.

      Žiaci a učitelia našej školy navštívili v závere školského roka aj Poľsko, kde mohli počas dvoch dní poznávať jeho históriu, pamiatky a kultúru. Ako prvé navštívili historické mesto Krakow, kde ich sprievodkyňa oboznámila so základnými informáciami a históriou mesta a previedla ich námestím, univerzitami, kostolmi, hradom Wawel a židovskou štvrťou. Žiaci mali možnosť si mesto prehliadnuť a užiť si jeho výnimočnú atmosféru aj vo večerných hodinách. Na druhý deň poznávali žiaci spolu s učiteľmi mesto Wadowice, v ktorom sa narodil a pôsobil Svätý otec Ján Pavol II. Záverečnou časťou programu bola prehliadka koncentračného tábora Osvienčim. Samotné miesto a výklad sprievodkyne o odvrátenej strane našej histórie a osudoch ľudí v tábore vyvolali vo všetkých silné emócie.

     • Exkurzie II.B a III.B

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzie II.B a III.B.

      Na sklonku školského roka si triedy II.B a III.B spolu s triednymi učiteľkami dopriali kultúrne vyžitie v podobe výstavy a exkurzie. Preniesli sa v čase minulých dôb a oboznámili sa s prácou našich predkov. Vypočuli si príbehy o remeslách, dozvedeli sa, čo sa skrýva v košikárskej, rezbárskej, hrnčiarskej, drotárskej či tkáčskej dielni. Dozvedeli sa, čo všetko potrebuje drotár k svojej práci, z akých materiálov sa dajú pliesť košíky, ako vzniká maľovaný džbán a ďalšie zaujímavosti o remeslách, materiáloch, náradí a výrobkoch.

     • Koncoročný výlet I.B

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncoročný výlet I.B.

      Posledný utorok v tomto školskom roku sa študenti z triedy I.B vybrali opekať do prírody. Čaro Horného Bankova ich po rannom daždi privítalo slnkom a teplom. Okrem spoločne stráveného času sa napríklad naučili rozkladať oheň. Ich učitelia si pre nich pripravili outdoorové aktivity, aby po chutnom obede spálili kalórie. V stredu si boli žiaci I.B zahrať bowling. Spolu so sprevádzajúcim učiteľom sa stretli pri Hlavnej pošte a následne sa presunuli do bowlingovej haly. Viacerí s bowlingom už mali skúsenosť, ale našli sa aj takí, ktorí si ho vyskúšali prvýkrát. Počas dvoch hodín si mohli zmerať svoje sily a spoznali tých najlepších spomedzi spolužiakov.

     • Praha

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Praha.

      V uplynulých dňoch sa žiačky I.A triedy zúčastnili školského výletu v Prahe. Okrem prehliadky historického centra, expozície Sveta medúz, návštevy hradu, ochutnávky lokálnych špecialít a nákupu na Václavskom námestí sme si späť priniesli i krásne fotky, nezabudnuteľné zážitky a výbornú náladu.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie