• Family Day

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Family Day.

      Dňa 28.5.2023 sa uskutočnila celomestská akcia zameraná na rodinu, jej oslavu. Na príprave a realizácii Dňa rodiny v Košiciach sa tak ako minulý rok podieľala aj naša Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou bola aj aktívna účasť našich žiačok 3. ročníka (odborov učiteľstvo pre materské školy a sociálno - výchovný pracovník) na aktivitách s deťmi, napr. Montessori aktivity pre deti, maľovanie na tvár, kreslenie a hry s deťmi predškolského veku. Tieto činnosti sa uskutočňovali a a realizovali na stanovišti "Chrobáčikovo - balónikovo". Žiačky mohli svoje teoretické vedomosti a skúsenosti z odbornej praxe aplikovať pri aktivitách s neznámymi deťmi a ich rodičmi. Cieľom týchto aktivít bolo inšpirovať rodičov a deti, prebudiť v nich fantáziu a kreativitu a vytvoriť vzájomné spoločenstvo budovania medziľudských vzťahov.

     • Odpustová slávnosť a rozlúčka s maturantmi

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Odpustová slávnosť a rozlúčka s maturantmi.

      19. máj 2023 bol pre našu školu naozaj výnimočným a sviatočným dňom. Slávili sme školskú odpustovú slávnosť a zároveň sme sa rozlúčili so štvrtákmi, ktorí opúšťajú brány školy. Pri tejto príležitosti sme na škole privítali preosvieteného vladyku Cyrila Vasiľa, ktorý slúžil slávnostnú liturgiu. Počas liturgie sa prihovoril štvrtákom i ostatným žiakom a pedagógom školy a po jej skončení požehnal maturitné tablá a odovzdal knižné odmeny maturantom, ktorí počas štúdia dosiahli výborné výsledky. So štvrtákmi sa v mene všetkých žiakov školy rozlúčili tretiaci, ktorí zároveň prevzali žezlo najstarších žiakov na škole. Našim štvrtákom želáme veľa úspechov pri maturitnej skúške a prajeme im aj silu a odvahu robiť dobré a odvážne rozhodnutia na ich ďalšej životnej ceste.

     • Návšteva Kina Úsmev

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Kina Úsmev.

      Vo štvrtok 11.5.2023 žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka na pár hodín vymenili školské stoličky za pohodlné kreslá v kinosále. Zúčastnili sa premietania filmu v Kine Úsmev a aj napriek tomu, že film bol trochu dlhší, našim žiakom sa páčil. Svedčil o tom aj potlesk, ktorým v závere ocenili príbeh i herecké výkony.

     • Juniáles

      Budúci týždeň spúšťame predaj lístkov na školský Juniáles. Počet lístkov je limitovaný, preto si nezabudnite prísť po ten svoj čím skôr. Lístok si zakúpite u p. uč. Šubjákovej, podmienkou je podpísaný informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu.

     • Východoslovenská galéria

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Východoslovenská galéria.

      Žiačky II.A a II.B triedy odboru UMŠ dnes navštívili Východoslovenskú galériu v Košiciach. Zahrali sa na detektívov a úspešne vyriešili všetky úlohy súvisiace s výstavným projektom o života a diele košického výtvarníka Elemíra Halász-Hradila. Zážitkovou formou učenia si vyskúšali lom svetla, farebné spektrum a skúmali svetelné efekty, ktoré boli charakteristické pre tvorbu Elemíra Halász-Hradila.

     • Knižnica pre mládež

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Knižnica pre mládež.

      Dnešný májový deň sme si spríjemnili návštevou Knižnice pre mládež Košice - Západ. Študentky z 3. ročníka odboru UMŠ mali možnosť dozvedieť sa niečo viac o literatúre pre deti a mládež - konkrétne o autoroch a ich dielach. Formou prezentácie, spoločného čítania a workshopu skúmali svoje doterajšie vedomosti a osvojili si aj nové poznatky. Tímu knižnice ďakujeme za príjemnú a záživnú chvíľu.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie