• Zápis - pomaturitné štúdium
     • Zápis - pomaturitné štúdium

      Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2020/2021 prebieha:

      17. júla 2020 od 8,00 do 15,00 hod. a 24. júla 2020 od 9,00 do 16,00 hod. u zástupkyne pre praktické vyučovanie č. dv. 78.

      Zápis do 2. ročníka pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2020/2021 prebieha:

    • Oznam - úradné hodiny počas prázdnin
     • Oznam - úradné hodiny počas prázdnin

      Všetky administratívne záležitosti (potvrdenie o štúdiu, ISIC karty, žiadosti, ...) vybavíte počas pracovných dní v čase od 9:00 - 13:00 hod. V prípade informácií alebo otázok nás môžete kontaktovať na tel.čísle 055/4663900.

    • ISIC - karty prevzatie
     • ISIC - karty prevzatie

      ISIC kartu si môže prísť prevziať žiak sám, prípadne zákonný zástupca na sekretariát školy, poschodie, č..d. 74 - Bc. Eva PAVELOVÁ (mob.: 0904 738 227) v týchto termínoch:

      1. termín: 6.7 - 17.7.2020 v čase od 9:00 - 13:00 hod.

      2. termín: 17.8. - 28.8.2020 v čase od 9:00 - 13:00 hod.

      Prosím tých, ktorí nedoložili fotografiu k žiadosti, aby ju odovzdali pri prevzatí (1x fotografia s rozmermi 25x25 mm, prosím o dodržanie rozmeru). Fotografia nesmie byť vytlačená na klasickom papieri (najlepšie z FOTOLABU) a tvár žiaka musí byť rozpoznateľná.

    • Napísali, povedali o nás
     • Napísali, povedali o nás

      Dňa 19. mája sa na našej škole uskutočnila odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti našu školu navštívil vladyka Milan Chautur. Videosprávu televízie LUX si môžete pozrieť tu...

  • Fotogaléria

   • Rozlúčka so štvrtákmi -16. 6. 2020
   • MVR - reklamný plagát na moju obľúbenú vec - III.B
   • MVR - papierové sandále I.A/PM
   • API - Projekt Učíme sa doma - IV. B
   • API - Projekt Učíme sa doma - IV. A
   • MVR - reklamný plagát IV.A
   • MVR - figúra z drôtu II.A
   • MVR - papierové sandále I.B
   • MVR - papierové sandále I.A
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
  • Prihlásenie