• Fotogaléria

   • MVR IV.B Kompozície inšpirované Vincentom van Goghom
   • MVR IV.A Kompozície inšpirované Vincentom van Goghom
   • Rozlúčka so štvrtákmi -16. 6. 2020
   • MVR - reklamný plagát na moju obľúbenú vec - III.B
   • MVR - papierové sandále I.A/PM
   • API - Projekt Učíme sa doma - IV. B
   • API - Projekt Učíme sa doma - IV. A
   • MVR - reklamný plagát IV.A
   • MVR - figúra z drôtu II.A
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
  • Prihlásenie