• Výlet do Poľska

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet do Poľska.

      Žiaci a učitelia našej školy navštívili v závere školského roka aj Poľsko, kde mohli počas dvoch dní poznávať jeho históriu, pamiatky a kultúru. Ako prvé navštívili historické mesto Krakow, kde ich sprievodkyňa oboznámila so základnými informáciami a históriou mesta a previedla ich námestím, univerzitami, kostolmi, hradom Wawel a židovskou štvrťou. Žiaci mali možnosť si mesto prehliadnuť a užiť si jeho výnimočnú atmosféru aj vo večerných hodinách. Na druhý deň poznávali žiaci spolu s učiteľmi mesto Wadowice, v ktorom sa narodil a pôsobil Svätý otec Ján Pavol II. Záverečnou časťou programu bola prehliadka koncentračného tábora Osvienčim. Samotné miesto a výklad sprievodkyne o odvrátenej strane našej histórie a osudoch ľudí v tábore vyvolali vo všetkých silné emócie.

     • Exkurzie II.B a III.B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzie II.B a III.B.

      Na sklonku školského roka si triedy II.B a III.B spolu s triednymi učiteľkami dopriali kultúrne vyžitie v podobe výstavy a exkurzie. Preniesli sa v čase minulých dôb a oboznámili sa s prácou našich predkov. Vypočuli si príbehy o remeslách, dozvedeli sa, čo sa skrýva v košikárskej, rezbárskej, hrnčiarskej, drotárskej či tkáčskej dielni. Dozvedeli sa, čo všetko potrebuje drotár k svojej práci, z akých materiálov sa dajú pliesť košíky, ako vzniká maľovaný džbán a ďalšie zaujímavosti o remeslách, materiáloch, náradí a výrobkoch.

     • Koncoročný výlet I.B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Koncoročný výlet I.B.

      Posledný utorok v tomto školskom roku sa študenti z triedy I.B vybrali opekať do prírody. Čaro Horného Bankova ich po rannom daždi privítalo slnkom a teplom. Okrem spoločne stráveného času sa napríklad naučili rozkladať oheň. Ich učitelia si pre nich pripravili outdoorové aktivity, aby po chutnom obede spálili kalórie. V stredu si boli žiaci I.B zahrať bowling. Spolu so sprevádzajúcim učiteľom sa stretli pri Hlavnej pošte a následne sa presunuli do bowlingovej haly. Viacerí s bowlingom už mali skúsenosť, ale našli sa aj takí, ktorí si ho vyskúšali prvýkrát. Počas dvoch hodín si mohli zmerať svoje sily a spoznali tých najlepších spomedzi spolužiakov.

     • Praha

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Praha.

      V uplynulých dňoch sa žiačky I.A triedy zúčastnili školského výletu v Prahe. Okrem prehliadky historického centra, expozície Sveta medúz, návštevy hradu, ochutnávky lokálnych špecialít a nákupu na Václavskom námestí sme si späť priniesli i krásne fotky, nezabudnuteľné zážitky a výbornú náladu.

     • Výtvarná súťaž "Komenský a my"

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarná súťaž "Komenský a my".

      Žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili 20. ročníka česko - slovenskej literárno- výtvarnej súťaže Komenský a my. Témou súťaže bolo - Vidím na zemi akési mesto, na pohľad pekné, skvelé a široké. Mesto ako priestor pre život. Ocenená žiačka zo IV.A triedy Flávia Dolná (na fotografii vpravo) získala krásne 3. miesto v kategórii stredné školy. Srdečne blahoželáme!

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

      Srdečne blahoželáme víťazkám školského kola Hviezdoslavovho Kubína. Tento rok v čase konania krajského kola súťaže reprezentovali našu školu na Medzinárodnej prehliadke umeleckej činnosti katolíckych škôl v Odrách, teda sa vyššieho kola súťaže nezúčastnili.

     • Letný kurz

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Letný kurz .

      O tom, že tie najkrajšie veci máme doslova pod nosom sa mohli presvedčiť všetci účastníci „Letného kurzu“, žiaci druhého ročníka. Tento rok sa kurz uskutočnil 12.-14.júna 2023 v nádhernom prostredí Slovenského raja. Strechu nad hlavou a niečo pod zub poskytol hotel Priehrada v Dedinkách. O program sa postarali učitelia. V deň príchodu, popoludní účastníci absolvovali krátku zahrievaciu túru na Stratenskú pílu. Večer čas plynul pri aktivitách, rozhovoroch a hrách. Na druhý deň kurzu bola naplánovaná túra do Zejmarskej rokliny, ktorá ústi na známe turistické centrum na plošine Geravy. Túru sme absolvovali kvôli bezpečnosti v dvoch skupinách. Prvé išli na túru dievčatá z II.A. S väčším alebo menším strachom zdolávali nástrahy rokliny. Nakoniec všetky šťastlivo dorazili na Geravy. Cesta dole už bola brnkačka. Zatiaľ čo boli dievčatá z II.A na túre, žiaci II.B sa podelili na menšie skupiny po 6 žiakov, v ktorých museli spĺňať vopred pripravené úlohy na čas. Počas tejto aktivity sa učili pracovať so zašifrovanými textami, kde po vylúštení získavali odkazy na ďalšie stanovištia. Po prejdení všetkých stanovíšť a dešifrovaní všetkých odkazov získali text myšlienky. Po výbornom obede a oddychu to bolo naopak. Žiaci II.B išli na túru a dievčatá z II.A pracovali v skupinkách na dešifrovaní textu inej myšlienky, samozrejme tak isto na čas. Po večeri sme zhodnotili túru a vyhodnotili súťaž skupín. Pri spoločných aktivitách sme čakali do úplného zotmenia, kedy sa malá skupinka odvážlivcov vybrala na nočnú prechádzku za svetiel bateriek. Keď sme došli na vrchol neďalekej zjazdovky, zhasli sme baterky a zapozerali sme sa na nádhernú nočnú oblohu, akú málokedy môžeme pozorovať bez vplyvu elektromagnetického smogu. Domov sme sa rozchádzali s dobrým pocitom, že sme prekonali svoje hranice, získali množstvo nových zážitkov a spoznali nádherný kút našej krajiny.

     • Juniáles 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Juniáles 2023.

      Už druhý rok sme sa v piatok 8.6.2023 až do skorého sobotňajšieho rána zabávali na školskom Juniálese, na ktorom nesmelo chýbať chutné jedlo, skvelá hudba a bohatá tombola! Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto skvelého večera.

     • Exkurzia v Ústave na výkon väzby

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Ústave na výkon väzby .

      Navštíviť „basu, či väznicu“ nie je bežný zážitok. Potvrdiť to môžu žiaci II.B a III.B triedy odboru sociálno-výchovný pracovník a ich triedne učiteľky, ktorí dnes absolvovali exkurziu v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ul. v Košiciach. Žiaci si obohatili svoje vedomosti z problematiky penitenciárnej starostlivosti o ľudí vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody. Takáto návšteva nám pomôže v praxi si predstaviť, ako to celé vlastne funguje. Od zadelenia do jednotlivých oddelení, až po riešenie osobitých prípadov. Exkurzia bola silná nielen na informácie, ale aj emócie.

     • Centrum voľného času Domino

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Centrum voľného času Domino.

      Žiačky II.B/UMŠ sa dňa 8.6.2023 zúčastnili exkurzie do Centra voľného času Domino, hlavne planetária, kde sa dozvedeli zaujímavosti o vesmíre, nočnej oblohe, súhvezdiach, planétach a rozdieloch na oblohe v jednotlivých ročných obdobiach. Informácie boli veľmi zaujímavé, obohacujúce a v prípade potreby využiteľné pri práci s deťmi.

     • Bezbariérové centrum TUKE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bezbariérové centrum TUKE.

      Žiačky II.A navštívili dňa 8.6.2023 Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach, ktoré pomáha študentom so špecifickými potrebami ľahšie zvládať štúdium vytváraním vhodného akademického prostredia bez znižovania podmienok na ich štúdium. Centrum má k dispozícii špeciálne technologické vybavenie pre zrakovo, sluchovo i telesne postihnutých študentov. Žiačky si vypočuli pútavé rozprávanie o samotnom centre, jeho absolventoch a možnostiach, ktoré ponúka. Zároveň si mohli vyskúšať špeciálne technológie, ktoré týmto vysokoškolákom pomáhajú k úspešnému ukončeniu štúdia.

     • Centrum pre deti a rodiny - Hurbanova

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Centrum pre deti a rodiny - Hurbanova.

      Žiaci prvého ročníka odboru SVP sa dňa 8.6.2023 zúčastnili exkurzie v Centre pre deti a rodiny - Hurbanova, ktoré zabezpečuje nepretržitú odbornú a ošetrovateľskú starostlivosť, ako aj výchovné činnosti pre deti a mladých dospelých. Počas exkurzie sa žiaci dozvedeli množstvo informácii o chode tohto zariadenia, mali možnosť navštíviť jednotlivé oddelenia a vidieť, čo obnáša práca sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, ošetrovateľa či ostatných zamestnancov tohto centra.

     • Prednáška o ikonách

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prednáška o ikonách.

      Forma výtvarného umenia spojená s vyobrazením nebeskej reality je to, čo pokladáme ako kresťania za nevyčísliteľnú hodnotu. Roland Nosov, kaplán gréckokatolíckej farnosti Košice - Terasa, sa dlhé roky venuje ikonopisectvu. O tom, čo je ikona, ako sa píše, čo charakterizuje a vyobrazuje, si pripravil prednášku pre 1. ročník odboru UMŠ.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie