• Rozvrh pre pomaturitné štúdium šk.r. 2022/2023

   • Máj - Jún 1. roč

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    Apríl

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    Marec

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    Február

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    Január

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    December

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    November

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    Október

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    September

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie