• Rozvrh pre pomaturitné štúdium šk.r. 2020/2021

   • Jún

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Máj

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    Apríl

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    Marec

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    Február

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    Január

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    December - aktualizované

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    November

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    Október - zmena!!!

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

    September

    Rozvrh pre 1. ročník tu...

    Rozvrh pre 2. ročník tu...

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
  • Prihlásenie