• Duchovno - formačný pobyt I.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Duchovno - formačný pobyt I.A .

      V dňoch 25. - 26.9.2023 sa žiačky I.A triedy zúčastnili duchovno-formačného pobytu, kde pomocou zoznamovacích aktivít, prechádzky v krásnom prostredí a rozhovorov zažili spolu s o. Martinom a triednou učiteľkou pekný spoločný čas a mohli sa lepšie spoznať. Ako samé napísali: “ Páčilo sa mi, že sme sa rozprávali o veciach, ktoré nás trápili, že sme sa spoznávali viac ako kolektív. A spoznala som viac svoje spolužiačky. Ďakujem za super zážitok.” “Veľmi príjemná a úprimná atmosféra, priateľské rady, fajnová večera, príjemné mušky na izbe, určite si z tohto výletu niečo zoberiem.” “ Výborné aktivity, určite budúcim žiakom odporúčam sem prísť. Rada by som si to zopakovala ešte raz. Ľúbim Vás všetkých!”

     • Biela pastelka 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka 2023.

      V piatok 22.septembra 2023 sa dobrovoľníčky z radov našich žiakov zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Svojím príspevkom sme pomohli zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

     • Biela pastelka

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojí do verejnej zbierky s názvom Biela pastelka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, nevidiacich a slabozrakých, ktoré im pomôžu začleniť sa do bežného života. Prispieť na tento dobrý účel bude možné v piatok 22.septembra 2023. Odporúčaná výška príspevku je 1€.

     • Európsky deň jazykov na Filozofickej fakulte UPJŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky deň jazykov na Filozofickej fakulte UPJŠ.

      Hoci nás Európsky deň jazykov čaká až o pár týždňov, vybraní žiaci našej školy mali možnosť pripomenúť si ho už dnes, 12. septembra 2023. Zúčastnili sa podujatia, ktoré pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa jazykov pripravila Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Program podujatia bol zameraný knižnú sériu o Harry Potterovi z pera britskej spisovateľky J.K.Rowlingovej, ktorá patrí medzi najznámejšie diela súčasnej literatúry pre deti a mládež. Žiaci si v pútavom prevedení mohli vypočuť úryvky z prvej knihy o Harry Potterovi v slovenčine, angličtine, francúzštine, srbčine či ruštine. Svoju šikovnosť i znalosti si mohli preveriť v interaktívnych hrách a kvízoch, ktoré ich čakali. Zistili, že jazyk a kultúra sa ovplyvňujú a mnohé bežné slová v našom jazyku pôvodne pochádzajú z rôznych európskych i svetových jazykov, otestovali svoje vedomosti zo sveta Harryho Pottera v kvíze v troch úrovniach obtiažnosti, či zapojili svoje komunikačné zručnosti a talenty pri vysvetľovaní pojmov slovami, gestami a kreslením.

     • Festival Lerni

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival Lerni.

      Aj keď sa dnes na začiatku školského roka školské brány otvorili a privítali žiakov i učiteľov, predsa sa na chvíľku vrátime o pár týždňov späť, do času letných prázdnin. Dňa 6.augusta 2023 sa aj napriek upršanému počasiu konal v priestoroch Spojenej školy na Opátskej ceste v Košiciach 0.ročník festivalu Lerni, kde boli prezentované didaktické pomôcky eshopu Lerni a deti sa mohli tešiť na hry, súťaže a aktivity na stanoviskách. Aj naša škola sa do tohto podujatia zapojila a pomohla s jeho realizáciou. Zastupovala nás žiačka Juliana Melkusová zo IV.B, ktorá v čase letných prázdnin ochotne venovala svoj čas deťom a ako animátorka dohliadala na hladký priebeh aktivít na Športovom stanovisku, kde si deti osvojili základy futbalu, florbalu, badmintonu a skoku cez švihadlo. „Som vďačná za túto skúsenosť a dúfam, že podobných príležitostí sa mi naskytne viac,“ opísala Juliana svoju účasť na festivale Lerni. Juliane ďakujeme za reprezentáciu školy na tomto podujatí a vďaku za aktívnu účasť našej žiačky zo strany organizátorov festivalu vyjadrila aj p. Henrieta Hlinková týmito slovami: „Chcela by som sa touto cestou Julke poďakovať, že bola ochotná a od začiatku až do konca nám pomohla. Okrem toho, že bola ako animátorka s detičkami skvelá nám pomohla aj s upratovaním areálu.“

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie