• Návšteva z Cypru

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva z Cypru .

      Svojou milou prítomnosťou nás v rámci projektu Erasmus+ začiatkom apríla potešili 2 milé panie učiteľky z Cypru. Prišli k nám na tzv. job shadowing, v rámci ktorého sa zúčastňovali vyučovacích hodín a pozorovali prácu našich učiteľov i žiakov. Odchádzali od nás bohatšie o nové pedagogické skúsenosti a príjemne prekvapené aktivitami, klímou školy, zanieteným prístupom a priateľskými vzťahmi.

     • Svätá liturgia pred veľkonočnými prázdninami

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svätá liturgia pred veľkonočnými prázdninami.

      Posledný vyučovací deň pred veľkonočnými prázdninami sa niesol nielen v znamení získavania nových vedomostí, ale aj prípravy na blížiace sa sviatky. V kaplnke školy sme spoločne slávili svätú liturgiu, ktorú viedol o.Martin, a svojím spevom a hrou na hudobné nástroje nás doprevádzali žiaci a učitelia školy. Počas celej svätej liturgie mali žiaci možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

     • Medziriadky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medziriadky.

      Literárna súťaž Medziriadky spojená s letnou literárnou školou a zároveň popoludnie v knižnici, keď sedíme nad knihou a čítame si navzájom, pritiahli do školskej knižnice koncom marca našich nádejných tvorivých autorov. Dielka, ktoré píšu, sú nápadité, originálne a plné emócií. Veríme, že sa budú páčiť i odbornej porote. PS: Autorov je viac, len radšej pri fotení stoja za objektívom foťáku.

     • SpeakOut

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album SpeakOut.

      Dňa 31.3.2023 mali žiaci našej školy možnosť "pospíkovať" s rodenými Američanmi, ktorí interaktívnou formou predstavili možnosť zúčastniť sa na letnom tábore Speak Out. Tak neváhaj, prihlás sa a rozšír si okruh svojich kamarátov aj z Ameriky!

     • Exkurzia do DSS Košice - Barca

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do DSS Košice - Barca.

      Žiaci druhého ročníka odboru SVP navštívili dňa 31. 3.2023 DSS v KE - Barca. Vedúca sociálneho úseku, pani PhDr. Cibíková, ich oboznámila s chodom, organizáciou, vybavenim a zameraním zariadenia. Informácie boli pre žiakov určite prínosom ako pre budúcich sociálno - výchovných pracovníkov.

     • Beseda s lekárom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s lekárom.

      Dňa 30. 3. 2023 sa v III.B triede na hodine biológie uskutočnila beseda s MUDr. M. Kojšom na tému Infekčné choroby. V priebehu besedy prednášajúci odovzdal zaujímavé informácie o najčastejšie sa vyskytujúcich infekčných chorobách, ich vzniku, šíreniu a prevencii. Beseda bola pre žiakov prínosom, lebo ich obohatila o množstvo nových a zaujímavých informácií.

     • Matematická súťaž - Klokan

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Matematická súťaž - Klokan.

      Aj toho roku sa naša škola zapojila do matematickej súťaže Klokan. V pondelok 27. marca 2023 sa vybraní žiaci popasovali s neľahkými matematickými úlohami. Netrpezlivo budeme čakať na výsledky ich snaženia. Držte im palce.

     • Active Week

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Active Week.

      V dňoch 20. – 24.3.2023 naši žiaci absolvovali aktívny kurz anglického jazyka s názvom Active Week. Počas celého týždňa žiaci pod vedením lektora Davida, pochádzajúceho z UK, mali možnosť prostredníctvom rozličných hier a aktivít rozvíjať svoje jazykové zručnosti a nadobudnúť nové vedomosti.

     • Celoštátna prehliadka záujmovej umeleckej činnosti v Odrách

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoštátna prehliadka záujmovej umeleckej činnosti v Odrách.

      V dňoch 21. - 23. marca 2023 reprezentovali vybrané študentky našu školu pod vedením p. uč. Hentšelovej a p. uč.Horňákovej na Celoštátnej prehliadke záujmovej umeleckej činnosti v Odrách v Českej republike. V kategórii recitácia vystúpila s básňou Pieseň Zuzana Kramárová z II.B a v kategórii hudobná skupina potešili svojím spevom Júlia Vageľová, Vanesa Kovalčinová, Zuzana Kramárová, Viktória Maxinová a Patrícia Polašková. Vystúpenia kladne zhodnotili aj porotcovia. Súčasťou prehliadky bol aj galavečer z vybraných vystúpení z prehliadkového dňa, na ktorom sme vystúpili aj my. Štvrtkové popoludnie sme si spríjemnili prehliadkou múzea ,,Svět Komenského" vo Fulneku.

     • Hodina deťom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina deťom .

      Opäť sme raz pomáhali...tentokrát sme sa zapojili do zbierky Hodina deťom, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Ďakujeme našim dobrovoľníkom i všetkým, ktorí prispeli do pokladničky.

     • Tvorivosť na hodinách psychológie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tvorivosť na hodinách psychológie.

      Žiačky tretieho ročníka odboru UMŠ po niekoľkých teoretických hodinách o tvorivosti na vyuč. procese mali možnosť zažiť vyučovanie s využitím rôznych iných metód, rovnako aj predviesť vlastnú kreativitu v ľubovoľnej oblasti pred spolužiačkami. A tak sa naše budúce pani učiteľky na chvíľku zmenili na skvelé speváčky, cukrárky, maliarky, fotografky, manažérky, poetky, dizajnérky, hudobníčky atď. Skvelú atmosféru na hodinách umocňoval pocit každej žiačky, že ukáže niečo, v čom vyniká.

     • Múzeum obetí komunizmu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Múzeum obetí komunizmu.

      Dňa 15.3.2023 navštívili žiaci II. ročníka Múzeum obetí komunizmu. V prvej časti exkurzie mali možnosť prezrieť si 8 kategórií príbehov obetí komunizmu a zároveň si niektoré z týchto príbehov aj vypočuť. Súčasťou prehliadky bola aj kinosála s interaktívnou mapou obcí a možnosťou vyhľadania konkrétnych perzekvovaných osôb. Ďalšia časť prehliadky smerovala do knižnice samizdatu V knižnici samizdatu Rudolfa Fábryho si mali možnosť prezrieť exilovú literatúru, ktorá počas komunizmu bola zakázaná a pašovala sa zo zahraničia. Súčasťou exkurzie boli aj aktivita, pri ktorej si žiaci mali možnosť v skupinách vyskúšať písanie na strojoch, zaraďovali knihy do kategórií a tiež videli ukážku prvého výtlačku samizdatu, cenzurovaných novín a spoznali najdôležitejších predstaviteľov knižného samizdatu. Z exkurzie si odniesli mnoho historicky zaujímavých informácií.

     • Exkurzia v Dóme sv.Alžbety

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Dóme sv.Alžbety.

      Dňa 15. 3. 2023 sa naši prváci zúčastnili exkurzie Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Lektor, pán Milan Kolcun, pútavo priblížil osobu sv. Alžbety a jej spojitosť s Dómom - najväčším kostolom na Slovensku.

     • Anglické divadlo - Last Wish

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Anglické divadlo - Last Wish.

      Naši prváci, druháci a tretiaci sa dňa 14.3.2023 zúčastnili činohernej anglicko-slovenskej divadelnej inscenácie s názvom Last Wish, ktorú nám predstavilo Divadelné centrum v priestoroch Veľkej sály Historickej radnice v Košiciach. Počas prestavenia herci hravou a zábavnou formou prezentovali a využívali slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v bežnej komunikácii v anglickom jazyku.

     • V školskej knižnici

     • Rád čítaš detektívky, romány, poéziu alebo čokoľvek iné ?

      Tak prečítaj a príď to zazdieľať aj s ostatnými.

      Nie online, ale face-to-face :-)

      Ak práve čítaš skvelú knihu, alebo si niečo zaujímavé prečítal v minulosti, príď sa o to podeliť s ostatnými do našej knižnice pri chutnom občerstvení, voňavom čaji alebo kávičke. Traja najlepší budú ohodnotení zaujímavými drobnosťami.  Svoj záujem nahlás p.uč.Vavrekovej osobne alebo správičkou na Edupage.

      Kedy: 28. alebo 29.3.2023 (upresníme neskôr)

      Kde: školská knižnica (miestnosť oproti III.B)

      Čakáme Ťa ! / Tešíme sa na Teba!

     • Regionálne centrum remesiel ÚĽUV

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Regionálne centrum remesiel ÚĽUV.

      Žiaci II.B/SVP triedy navštívili dňa 2.3.2023 regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Košiciach. Zoznámili sa s výrobou z kože, vyskúšali si základné techniky výroby z kože - rezanie kože, orezanie hrán, hladenie, dierovanie a zdobenie raznicami. Vďaka skvelému lektorovi a výbornej tvorivej atmosfére si každý z nich vyrobil svoj vlastný, originálny náramok.

     • Generálka Štátnej filharmónie Košice

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Generálka Štátnej filharmónie Košice.

      Žiaci III.A a III.B sa dňa 2.3.2023 zúčastnili verejnej generálky Štátnej filharmónie Košice, ktorá sa konala v priestoroch Domu umenia. V podaní talentovaných členov orchestra si vypočuli diela veľkých skladateľov ako Moniuszko, Čajkovskij a Mendelssohn-Bartholdy. Pre našich tretiakov to bol naozaj hodnotný umelecký zážitok.

    • Rodičovské združenie pre 4. ročník
     • Rodičovské združenie pre 4. ročník

     • Milí rodičia/zákonní zástupcovia,

      dňa 27. februára 2023 (pondelok) o 17:00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE rodičov/zák. zástupcov žiakov maturitných ročníkov.Na stretnutí budú sprostredkované bližšie informácie k EČ a PFIČ MS 2023.

      Vedenie školy

     • Popolcová streda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Popolcová streda .

      Popolcová streda je v západnej liturgickej tradícii prvým dňom pôstneho obdobia, kedy je zvykom veriacim mazať čelá popolom. Tento symbol sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu sypania si popola na hlavu ako znamenie pokánia pred Bohom. Pri tejto príležitosti sa každoročne aj v našej škole slávi svätá omša. Ani v stredu 22.2.2023 tomu nebolo inak. Pozvanie sláviť sv. omšu prijal o.Michal Bodnár, ktorý pôsobí ako kaplán vo farnosti sv. Ondreja v Košiciach. Počas omše sa prihovoril zúčastneným a poukázal na možnosť využiť tento pôst ako príležitosť, kedy aj vo vzťahu k Bohu je možné začať niečo nové, k čomu môže pomôcť aj znak popolom.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie