• Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Záložka do knihy spája slovenské školy.

      Mesiac október sa niesol v znamení práce na projekte Záložka do knihy spája slovenské školy. Témou 11.ročníka bol Najlepší fantasy príbeh podľa mňa. Do projektu sa zapojili študenti I. a II.ročníka odboru UMŠ,ktorí na hodinách metodiky literárnej a metodiky výtvarnej výchovy vytvorili zaujímavé a rozmanité záložky do knihy pre našu partnerskú školu Gymnázium sv.Cyrila a Metoda z Cirkevnej spojenej školy v Humennom. Posledný predprázdninový deň sme zásielku odoslali a teraz plní očakávania sa tešíme, keď ich záložky dorazia k nám.

     • Prázdninová túra v Slovenskom raji

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prázdninová túra v Slovenskom raji .

      Spontánny nápad využiť prvý deň jesenných prázdnin na túru v Slovenskom Raji bol odmenený nádherným jesenným počasím, veď posúďte sami ;-)! Túra po trase Podlesok, Suchá Belá, Kláštorisko, Čertova sihoť a Tomášovský výhľad ponúkla atraktivitu najkrajšej tiesňavy v Slovenskom Raji, históriu a občerstvenie na Kláštorisku pohľad na majestátnu Kráľovu hoľu z Čertovej sihote a dobre známe a predsa neopakovateľné pohľady na Vysoké Tatry z Tomášovského výhľadu. Túry sa zúčastnili traja pedagógovia a päť študentiek. Lúčili sme sa so želaním a túžbou po ďalších podobných zážitkoch.

     • Účelové cvičenie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie .

      Dňa 27.10.2022 sa študenti 1. - 3. ročníka zúčastnili účelového cvičenia. Spoločne vyrazili turistickou trasou na Bankov (blízke okolie mesta Košice), odkiaľ potom pokračovali lesnou a lúčnou cestou na sídlisko KVP. Počas túry utužovali priateľstvá, vzťahy aj vlastné telá. Veď sa predsa hovorí - v zdravom tele zdravý duch.

     • Exkurzia v múzeu letectva

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v múzeu letectva.

      Dňa 25. 10. 2022 sa žiaci 2.B/SVP zúčastnili exkurzie v Múzeu letectva v Košiciach. Lektor predstavil kolekcie spaľovacích a prúdových motorov, originály stíhacích lietadiel a vrtuľníkov, repliky historických lietadiel, expozíciu cestnej dopravy, Galériu prezidentských lietadiel, meracie a navigačné prístroje, leteckú výstroj a tiež výstavu venovanú osudom Slovákov v ROYAL AIR FORCE (1940 – 1945). Na konci exkurzie bol “lektorský kvíz”, ktorý žiaci zvládli na výbornú.

     • Posväcovanie stužiek a slávnostná večera IV.B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Posväcovanie stužiek a slávnostná večera IV.B.

      Vo štvrtok 20.10.2022 sa pri príležitosti posväcovania stužiek 4.B triedy konala v kaplnke našej školy svätá liturgia. Žiačky sa poďakovali triednej učiteľke a vedeniu školy za trpezlivosť a svedomitú prácu počas obdobia svojho štúdia . Nasledujúci deň sa konala slávnostná večera počas ktorej boli žiačkam pripnuté zelené stužky symbolizujúce nádej. Obohatením večera bol zaujímavý program venovaný prítomným rodičom a učiteľom.

     • Zbierka Otvor srdce

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zbierka Otvor srdce.

      Pri príležitosti Svetového dňa boja proti chudobe sa konala zbierka Otvor srdce, ktorú organizuje Združenie Dobré srdce - Good heart v Košiciach. Aj naše usmievavé tretiačky sa rozpŕchli do košických ulíc. Ako odmenu za milodar ponúkali dekoratívne mydielko, ktoré vyrábajú ženy v núdzi na tvorivých dielňach.

     • RoadShow - Kam na vysokú

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album RoadShow - Kam na vysokú.

      Dňa 18.10.2022 sa žiaci IV. A a IV.B triedy zúčastnili regionálnej výstavy pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú. Cieľom výstavy bolo pomôcť stredoškolákom pri dôkladnejšom spoznaní vysokých škôl a zistiť všetky informácie, ktoré potrebujú k výberu vysokej školy.

     • Exkurzia do Východoslovenskej galérie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Východoslovenskej galérie.

      Dňa 11.10. a 12.10.2022 sa žiačky 4.B a 4.A v rámci hodín Metodiky výtvarnej výchovy zúčastnili exkurzie do Východoslovenskej galérie. V rámci aktuálnej výstavy sa mali možnosť zoznámiť s dielami autorov z Ružomberského umeleckého okruhu - ROZETA a edukačným projektom "More možností". Diela tematicky späté s prírodou ponúkli možnosť zamyslieť sa nad ekologickou problematikou, zmenou klímy a aktívnou ochranou našej planéty a zodpovednosťou voči nej.

     • Teplákový deň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Teplákový deň.

      Piatok 7.10.2022 bol pre všetkých učiteľov a študentov naozaj pohodlný, keďže nás po noci v škole čakal teplákový deň.

     • Imatrikulácia prvákov a noc v škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Imatrikulácia prvákov a noc v škole.

      Na kráľovskom dvore. V tomto duchu sa niesla imatrikulácia našich prvákov, ktorá sa uskutočnila 6.10.2022 v reštaurácii Frank. Program imatrikulácie pripravili a sprevádzali nás počas neho druháci, ktorí si prichystali tanečné a dramatické vystúpenia. To, že prváci sú hodní byť súčasťou kráľovského dvora sme si mohli overiť v disciplínach, kde preukázali svoju šikovnosť a zdatnosť a preto mohli potom zložiť aj slávnostný imatrikulačný sľub. Po imatrikulácii nás čakala noc v škole, počas ktorej sa naši študenti zúčastnili prednášky o.Martina Borkovského, trávili spoločný čas s rovesníkmi i učiteľmi a pred polnocou v spoločnej adorácii ďakovali a prosili za jednotlivé úmysly. Počas celého dňa a noci v škole prebiehala 24-hodinová adorácia v spoločenskej miestnosti.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie