• DNI NEZÁBUDIEK

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DNI NEZÁBUDIEK.

      Žiaci a učitelia našej školy sa zapojili do celonárodnej zbierky Dni nezábudiek, organizovanej Ligou za duševné zdravie v dňoch 6. - 10. októbra 2021. Cieľom zbierky je získané finančné prostriedky využiť na realizáciu aktivít, ktoré budú viesť a napomáhať k destigmatizácii duševných porúch a tém týkajúcich sa duševného zdravia.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

      Naša škola sa aj v tomto školskom roku dňa 24. 9. 2021 zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí na Slovensku, ktorej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.