• DNI NEZÁBUDIEK

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DNI NEZÁBUDIEK.

      Žiaci a učitelia našej školy sa zapojili do celonárodnej zbierky Dni nezábudiek, organizovanej Ligou za duševné zdravie v dňoch 6. - 10. októbra 2021. Cieľom zbierky je získané finančné prostriedky využiť na realizáciu aktivít, ktoré budú viesť a napomáhať k destigmatizácii duševných porúch a tém týkajúcich sa duševného zdravia.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

      Naša škola sa aj v tomto školskom roku dňa 24. 9. 2021 zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí na Slovensku, ktorej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie