• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • Email školy
   • sekretariat@kspgs.sk
   • Telefón
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Adresa školy
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
    Slovakia
   • ThLic. Marek Jeník
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347
    riaditel@kspgs.sk
   • Mgr. Klára Zorvanová
   • zástupca praktické vyučovanie
    Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294
    zorvan.kspgs@gmail.com
   • Mgr. Mária Majzeľová
   • zástupca teoretické vyučovanie
    Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440
    zastupca@kspgs.sk
   • Duchovný správca
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
    martin.mati@kspgs.sk
   • Ekonómka
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
    ekonom@kspgs.sk
   • Hospodárka
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
    eva.pavelova@kspgs.sk