• Konferencia o digitálnom vzdelávaní

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Konferencia o digitálnom vzdelávaní .

      19. decembra 2022 sa žiačky 4.B triedy spolu so svojimi učiteľkami aplikovanej informatiky zúčastnili regionálnej konferencie o digitálnom vzdelávaní pod názvom "Úvod do digitálneho vzdelávania". Hlavným cieľom bolo oboznámenie sa so vzdelávacími materiálmi o tom "ako učiť" a "ako sa učiť" pomocou digitálnych nástrojov.

     • Bábkové divadlo v Košiciach

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bábkové divadlo v Košiciach.

      Dňa 15. 12. 2022 sa žiaci tried IV.A a IV.B odboru UMŠ a SVP v rámci predmetov tvorivá dramatika a metodika edukačných činností zúčastnili bábkového predstavenia Kocúr v čižmách v Bábkovom divadle v Košiciach. Veríme, že zážitky z predstavenia budú prínosné aj v ich budúcich povolaniach.

     • Deň otvorených dverí

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň otvorených dverí.

      Dňa 9.12.2022 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Od rána k nám prichádzali žiaci základných škôl spolu so svojimi rodičmi. Návštevníci mali možnosť pozrieť sa na priestory školy, priamo od učiteľov a študentov získať informácie o ponúkaných študijných odboroch, či nahliadnuť do tried a zapojiť sa do aktivít počas otvorených vyučovacích hodín. Žiaci si mohli skúsiť prácu s interaktívnou tabuľou, hudobné a výtvarné činnosti, ale aj čítanie Braillovho písma a programovanie robota Bee-Bot. Veríme, že sa žiakom na škole páčilo a v budúcom školskom roku ich privítame opäť, už ako našich študentov.

     • Deň sv. Mikuláša

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň sv. Mikuláša.

      6. december sme patrične oslávili. Začínalo sa slávnostnou sv. liturgiou v kaplnke školy. Po nej nasledoval veselý mikulášsky program 1.A a 1.B pozostávajúci zo scénok, tanca a hudby, ktorý príjemne naladil na celý deň. Naši študenti i učitelia prejavili štedrosť a kúpou čokoládky podporili Mikuláša pri jeho misijnej činnosti v Afrike. Vyzbieralo sa takmer 145 eur- ďakujeme. Rozdávali sa krásne zdobené perníčky i mikulášska pošta, ktorá taktiež zahriala svojím milým odkazom pri srdci. Poobede sme zašli naším vystúpením potešiť i starkých v domove seniorov - Arcus. Vďaka ti, Mikuláš, že tvoj odkaz dobra a pomoci funguje vždy :)

     • Mikulášske vystúpenie v ZpS Arcus

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikulášske vystúpenie v ZsP Arcus.

      Na sviatok sv. Mikuláša žiaci prvého ročníka potešili svojím vystúpením aj seniorov v ZpS Arcus. Klientom zariadenia sociálnej pomoci sme spríjemnili sviatočné obdobie. Vynikajúca atmosféra, potlesk a úsmev na tvárach starších ľudí bol pre nás veľkou odmenou.

     • PROEDUCO - Prezentácia školy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PROEDUCO - Prezentácia školy .

      V dňoch 30.11. - 1.12.2022 sme sa zúčastnili Medzinárodného veľtrhu vzdelávania ProEduco (Kasárne Kulturpark, Košice). Naši žiaci 3. a 4. ročníkov odborov UMŠ a SVP prezentovali žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ spôsob a obsah výučby, školské a mimoškolské aktivity, svoje skúsenosti z odbornej praxe, talentových a prijímacích skúšok. Táto akcia bola veľmi vydarená. Veríme, že sa s niektorými žiakmi základných škôl stretneme na blížiacej sa akcii „ Deň otvorených dverí“ (9.12.2022). Tešíme sa na vás. :)

     • PROEDUCO - Exkurzia IV.A, IV.B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PROEDUCO - IV.A, IV.B.

      Žiaci štvrtého ročníka našej školy sa 30.11.2022 zúčastnili medzinárodného veľtrhu vzdelávania PROEDUCO. Zastúpené boli univerzity zo Slovenska a Českej republiky, ktoré ponúkali širokú škálu študijných programov.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie