• Vyhodnotenie školského kola jazykových olympiád

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vyhodnotenie školského kola jazykových olympiád .

      Milou povinnosťou, ktorá nás v posledných dňoch čakala, bolo vyhodnotenie výsledkov a odmeňovanie žiačok umiestnených na stupni víťazov v školskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a olympiády v anglickom jazyku. Z rúk vyučujúcich si prevzali diplom a vecnú odmenu. Najlepšie výsledky v rámci daných predmetových olympiád získali tieto žiačky:

      Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      1. Olívia Demeterová, Sára Benöová

      2. miesto: Natália Hudáková, Patrícia Staňová

      3. miesto: Juliana Melkusová, Zuzana Kramárová

      Olympiáda v anglickom jazyku

      1.miesto: Sára Mihaliková

      2.miesto: Olívia Demeterová

      3.miesto: Sofia Arianna Kellerová

      Všetkým oceneným žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj pri ďalšej reprezentácii našej školy.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie