• Family Day

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Family Day.

      Dňa 28.5.2023 sa uskutočnila celomestská akcia zameraná na rodinu, jej oslavu. Na príprave a realizácii Dňa rodiny v Košiciach sa tak ako minulý rok podieľala aj naša Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou bola aj aktívna účasť našich žiačok 3. ročníka (odborov učiteľstvo pre materské školy a sociálno - výchovný pracovník) na aktivitách s deťmi, napr. Montessori aktivity pre deti, maľovanie na tvár, kreslenie a hry s deťmi predškolského veku. Tieto činnosti sa uskutočňovali a a realizovali na stanovišti "Chrobáčikovo - balónikovo". Žiačky mohli svoje teoretické vedomosti a skúsenosti z odbornej praxe aplikovať pri aktivitách s neznámymi deťmi a ich rodičmi. Cieľom týchto aktivít bolo inšpirovať rodičov a deti, prebudiť v nich fantáziu a kreativitu a vytvoriť vzájomné spoločenstvo budovania medziľudských vzťahov.

     • Odpustová slávnosť a rozlúčka s maturantmi

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Odpustová slávnosť a rozlúčka s maturantmi.

      19. máj 2023 bol pre našu školu naozaj výnimočným a sviatočným dňom. Slávili sme školskú odpustovú slávnosť a zároveň sme sa rozlúčili so štvrtákmi, ktorí opúšťajú brány školy. Pri tejto príležitosti sme na škole privítali preosvieteného vladyku Cyrila Vasiľa, ktorý slúžil slávnostnú liturgiu. Počas liturgie sa prihovoril štvrtákom i ostatným žiakom a pedagógom školy a po jej skončení požehnal maturitné tablá a odovzdal knižné odmeny maturantom, ktorí počas štúdia dosiahli výborné výsledky. So štvrtákmi sa v mene všetkých žiakov školy rozlúčili tretiaci, ktorí zároveň prevzali žezlo najstarších žiakov na škole. Našim štvrtákom želáme veľa úspechov pri maturitnej skúške a prajeme im aj silu a odvahu robiť dobré a odvážne rozhodnutia na ich ďalšej životnej ceste.

      Foto:Marián Horňák

     • Ukončenie priebežnej odbornej pedagogickej praxe

     • V tomto týždni žiaci III.ročníka ukončili priebežnú odbornú pedagogickú prax. Jednou zo škôl, kde žiaci prax vykonávali, bola aj Materská škola pri Základnej škole Želiarska 4 v Košiciach. Ako to vyzeralo pri rozlúčke našich žiačok s deťmi i kolektívom materskej školy, si môžete pozrieť priamo prostredníctvom fotografií na ich stránke. Za umožnenie realizácie praxe tejto škole a všetkým zainteresovaným ďakujeme.

     • Beseda na hodine špeciálnej pedagogiky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda na hodine špeciálnej pedagogiky.

      Dňa 12.5.2023 sa v maturitnom ročníku uskutočnila beseda s absolventom „Školy Novej reči pre zajakavé osoby a blokmi reči“. Prednášajúci s osobnými praktickými skúsenosťami pútavo rozprával o procese a následkoch zajakavosti u človeka. Veríme, že budú prínosom k nadchádzajúcim maturitným skúškam.

     • Návšteva Kina Úsmev

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Kina Úsmev.

      Vo štvrtok 11.5.2023 žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka na pár hodín vymenili školské stoličky za pohodlné kreslá v kinosále. Zúčastnili sa premietania filmu v Kine Úsmev a aj napriek tomu, že film bol trochu dlhší, našim žiakom sa páčil. Svedčil o tom aj potlesk, ktorým v závere ocenili príbeh i herecké výkony.

     • Mladý digitálny Európan 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladý digitálny Európan 2023.

      10. mája 2023 sa šestica žiakov našej školy zúčastnila online školského kola vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý digitálny Európan 2023“, ktorú organizoval NIVaM. Žiaci mali možnosť overiť si svoje všeobecné vedomosti o histórii a súčasnosti Európskej únie a o zaujímavostiach v jednotlivých krajinách EÚ.

     • Východoslovenská galéria

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Východoslovenská galéria.

      Žiačky II.A a II.B triedy odboru UMŠ dnes navštívili Východoslovenskú galériu v Košiciach. Zahrali sa na detektívov a úspešne vyriešili všetky úlohy súvisiace s výstavným projektom o života a diele košického výtvarníka Elemíra Halász-Hradila. Zážitkovou formou učenia si vyskúšali lom svetla, farebné spektrum a skúmali svetelné efekty, ktoré boli charakteristické pre tvorbu Elemíra Halász-Hradila.

     • Knižnica pre mládež

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Knižnica pre mládež.

      Dnešný májový deň sme si spríjemnili návštevou Knižnice pre mládež Košice - Západ. Študentky z 3. ročníka odboru UMŠ mali možnosť dozvedieť sa niečo viac o literatúre pre deti a mládež - konkrétne o autoroch a ich dielach. Formou prezentácie, spoločného čítania a workshopu skúmali svoje doterajšie vedomosti a osvojili si aj nové poznatky. Tímu knižnice ďakujeme za príjemnú a záživnú chvíľu.

     • Botanická záhrada v Košiciach

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Botanická záhrada v Košiciach.

      Žiaci prvého ročníka mali dňa 2.5.2023 možnosť navštíviť Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach, ktorá je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. Žiaci si tak rozšírili svoje vedomosti z botaniky a dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o jednotlivých rastlinách, za čo ďakujeme skvelým sprievodcom.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie