• Rodičovské združenie pre 4. ročník
     • Rodičovské združenie pre 4. ročník

     • Milí rodičia/zákonní zástupcovia,

      dňa 27. februára 2023 (pondelok) o 17:00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE rodičov/zák. zástupcov žiakov maturitných ročníkov.Na stretnutí budú sprostredkované bližšie informácie k EČ a PFIČ MS 2023.

      Vedenie školy

     • Popolcová streda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Popolcová streda .

      Popolcová streda je v západnej liturgickej tradícii prvým dňom pôstneho obdobia, kedy je zvykom veriacim mazať čelá popolom. Tento symbol sa vzťahuje na blízkovýchodnú tradíciu sypania si popola na hlavu ako znamenie pokánia pred Bohom. Pri tejto príležitosti sa každoročne aj v našej škole slávi svätá omša. Ani v stredu 22.2.2023 tomu nebolo inak. Pozvanie sláviť sv. omšu prijal o.Michal Bodnár, ktorý pôsobí ako kaplán vo farnosti sv. Ondreja v Košiciach. Počas omše sa prihovoril zúčastneným a poukázal na možnosť využiť tento pôst ako príležitosť, kedy aj vo vzťahu k Bohu je možné začať niečo nové, k čomu môže pomôcť aj znak popolom.

     • Lyžiarsky výcvikový kurz Studničky - Vernár

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvikový kurz Studničky - Vernár.

      V dňoch 06. 2. – 10. 2. 2023 sa pre žiakov našej školy uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz v lyžiarskom stredisku Studničky - Vernár, ktorého sa zúčastnilo 51 našich žiakov. Na začiatok sme zistili, aké lyžiarske zručnosti majú a následne boli rozdelení do 4 družstiev. Prvý deň sa žiaci učili základné zručnosti. Slabšie skupiny v pluhu, lepšie už skúšali paralelné lyžovanie. Druhý deň sa učili správne chodenie sa vleku a oblúky v pluhu na lyžiarskom svahu. Tretí deň už takmer všetci zvládli jazdu šikmo svahom a znožné oblúky, tí najlepší plynulú jazdu na veľkom svahu. V štvrtý deň sa žiaci učili paralelné oblúky a stihli sme aj súťaž v lyžiarskych zručnostiach, kde všetci preukázali veľký pokrok. Záverečný deň bol o zdokonaľovaní lyžiarskych zručností a skúšaní rôznych zaujímavých cvikov. Počasie sa podmienky na lyžovanie boli počas kurzu výborné. V stredu poobede sme si od lyžovania dali trochu pauzu, aby sme nabrali čerstvé sily a večer sme stihli sv. omšu, ktorú slúžil otec Ján Dubecký, po ktorej nám predstavil svoju prácu v Horskej záchrannej službe. Posledný večer sme vyhodnotili súťaže, odovzdali ceny pre najlepších a celý kurz sme zakončili diskotékou.

     • Prednáška Ozbrojených síl SR

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prednáška Ozbrojených síl SR.

      Dňa 13.2.2023 našu školu navštívili členovia 54. raketometného oddielu Rožňava - Ozbrojené sily SR. Triedy III.A a III.B sa na ich prednáškach dozvedeli základné informácie o ich fungovaní, úlohách a v neposlednom rade o početnej technike. Žiakom tiež členovia poskytli informácie o podmienkach prijatia k OSSR v prípade záujmu.

     • Exkurzia - Záchranná služba v Košiciach

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia - Záchranná služba v Košiciach.

      V dňoch 7.2. a 8.2.2023 žiaci 2.ročníka navštívili výcvikové priestory záchrannej služby v Košiciach. Počas exkurzie nahliadli do simulačného bytu, sanitky, ale aj do učebne kurzov prvej pomoci, kde sa dozvedeli o poskytnutí prvej pomoci pri dusení, aj o fungovaní automatického externého defibrilátora a vyskúšali si aj KPR na figuríne dospelého človeka, ale aj novorodenca. Z exkurzie si odniesli mnoho nových a užitočných poznatkov a rozvíjali si svoje teoretické vedomosti v praxi.

     • Správna voľba povolania

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Správna voľba povolania.

      V dňoch 7. - 8.2.2023 sa naša škola zapojila do prezentácie stredných škôl s názvom Správna voľba povolania, na ktorej sme odprezentovali obidva študijné odbory. Naše žiačky spolu s pedagógmi ochotne odpovedali na otázky záujemcov a zároveň ich pozvali na konzultačný deň, ktorý sa uskutoční na našej škole dňa 21.4.2023. V tento deň vám radi odpovieme na vaše otázky.

     • Volejbalový turnaj

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Volejbalový turnaj.

      Aj keď si mohli užívať riaditeľské voľno, niekoľko našich žiakov a žiačok sa 30.1.2023 zúčastnilo volejbalového turnaju - mix chlapcov a dievčat. V náročnej konkurencii sme síce neuspeli, ale vzhľadom na sťažené tréningové možnosti a maródku, ktorá viacerým na poslednú chvíľu neumožnila účasť, sme určite prekonali očakávania. Ostáva veriť, že žiaci nabrali skúsenosti, ktoré zužitkujú na budúcich turnajoch.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie