• Harmonogram konzultačných hodín

    •                                                                            deň           /            čas

     1. Béla Denisa, Mgr.                               STREDA        1215 – 1300
     2. Benediková Michaela, Mgr.               PONDELOK 1420 – 1510
     3. Hankovská Iveta , Mgr.                      STREDA        1300 – 1400
     4. Harvanová Ivana, Mgr.                       STREDA        1335 – 1420
     5. Hentšelová Nora, Mgr.                       ŠTVRTOK     1420 – 1510
     6. Karaffová Klaudia, PaedDr.              PONDELOK 1335 – 1420
     7. Komárová Monika, Ing.                     STREDA        1420 – 1510
     8. Korfant Erik, Mgr.                              ŠTVRTOK     1215 – 1245
     9. Lehotská Alena, PaedDr.                   PONDELOK 1335 – 1430
     10. Majzeľová Mária, Mgr.                       STREDA        1245 – 1330
     11. Mati Martin, PhLic.                            UTOROK       1420 – 1510
     12. Schneiderová Martina, Mgr.               ŠTVRTOK     1215 – 1315
     13. Szakalová Alena, Mgr.                       STREDA        1335 – 1420
     14. Škriabová Elena, Mgr.                        ŠTVRTOK     1335 – 1420
     15. Štefaňák Milan, Mgr.                          PIATOK         1345 – 1430
     16. Veberová Marcela, Mgr.                     ŠTVRTOK     1215 – 1315
     17. Viravcová Martina, Mgr.                    UTOROK       1510 – 1540      
     18. Zorvanová Klára, Mgr.                       STREDA        1335 – 1420
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
  • Prihlásenie