• Kritériá talentové skúšky PM

   • Vážení uchádzači o 2-ročné pomaturitné štúdium, dávame vám do pozornosti aktuálne informácie k príjímacím skúškam:

     Študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

    ·       Do 1. ročníka štúdia možno prijať spolu 25 žiakov

    ·       Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 13. mája 2022

    ·       Prijímacie skúšky sa uskutočnia 9. júna 2022

    Kritériá prijatia si môžete pozrieť  tu...

    Prihlášku si môžete stiahnuť tu...

    Rytmická riekanka tu...