• Kritériá talentové skúšky PM

   • Vážení uchádzači o 2-ročné pomaturitné štúdium, dávame vám do pozornosti aktuálne informácie k príjímacím skúškam:

     Študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

    ·       

    Kritériá prijatia si môžete pozrieť  tu...

    Prihlášku si môžete stiahnuť tu...

    Rytmická riekanka tu...

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie