• Maľované čítanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Maľované čítanie.

      Počas apríla mohli žiaci 3. ročníkov odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť a priblížiť deťom mladšieho školského veku text príbehov, rozprávok a bájok prostredníctvom vytvorených plagátov s maľovaným čítaním. Tie zdobia triedy a chodby našej školy. Práce následne môžu v 4. ročníku využiť aj na praxi v školských kluboch detí pri praktických výstupoch.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie