• Usmernenie k prijímaciemu konaniu
     • Usmernenie k prijímaciemu konaniu

      1. Úspešným uchádzačom („vyhovel/prijatý“) škola zasiela elektronickou (edupage) aj poštovou formou Rozhodnutie o prijatí.
      2. V zmysle platnej legislatívy má rodič v termíne do 23.5.2022 záväzne potvrdiť nastúpenie/ nenastúpenie na konkrétnu strednú školu. PROSÍME RODIČOV, ABY TAK UROBILI ČO NAJSKÔR – uľahčíme tak rozhodovanie ďalších uchádzačov o štúdium.
      3. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení môže rodič/zákonný zástupca zaslať:  

      a) Prostredníctvom edupage – návod: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u725b)

      b) Poštou zaslaním tlačiva (v prílohe na stiahnutie) na adresu školy: SOŠ pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, 040 01 Košice

      c) Mailom – oskenované, vyplnené a podpísané tlačivo na mail: eva.pavelova@kspgs.sk

          4. Prosíme uchádzačov, ktorí sa vo výsledkovej listine umiestnili na pozícii „VYHOVEL“, aby sledovali aktualizované údaje na stránke školy, resp. telefonicky kontaktovali školu a informovali sa o aktuálnom uvoľnení miest.

      Prílohy:

      Potvrdenie o nastúpení pre odbor UMŠ nájdete tu...

      Potvrdenie o nastúpení pre odbor SVP nájdete tu...

       

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01 Slovakia
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie