• Maľované čítanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Maľované čítanie.

      Počas apríla mohli žiaci 3. ročníkov odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť a priblížiť deťom mladšieho školského veku text príbehov, rozprávok a bájok prostredníctvom vytvorených plagátov s maľovaným čítaním. Tie zdobia triedy a chodby našej školy. Práce následne môžu v 4. ročníku využiť aj na praxi v školských kluboch detí pri praktických výstupoch.