• Informácie

     • Medzinárodná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti

     •           Pripravujeme ďalší ročník medzinárodného podujatia, ktorého hlavným zámerom je vytvorenie priestoru pre prezentáciu a vzájomné spoznávanie umeleckých aktivít stredoškolákov. Doteraz sa konalo 5 ročníkov podujatia. Pri priemernom počte 250 prihlásených účastníkov/ročník sa podujatia zúčastnilo cca 1250 študentov. Okrem žiakov slovenských škôl boli v minulosti zúčastnení aj študenti z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny. Súbory a jednotlivci majú možnosť vystúpiť v hudobnej, dramatickej a tanečnej kategórii.

            Mesto Košice sa spolupodieľaním na projekte prezentuje pred mladými ľuďmi a ich pedagógmi zo Slovenska i zahraničia ako moderná metropola podporujúca umenie ako aj hodnotné využívanie voľného času študentov. Publicita projektu je realizovaná prostredníctvom TV LUX, TV NOE, RTVS a Rádio Lumen.

               Galaprogram podujatia je každoročne ponúkaný širokej verejnosti a stretáva sa so značným záujmom obyvateľov mesta.

     • Prehliadka v médiách

      • Správy televízie NOE

   • Ďalšie informácie budú postupne dopĺňané

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie