• Informácie

     • Medzinárodná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti

     •           Pripravujeme ďalší ročník medzinárodného podujatia, ktorého hlavným zámerom je vytvorenie priestoru pre prezentáciu a vzájomné spoznávanie umeleckých aktivít stredoškolákov. Doteraz sa konalo 5 ročníkov podujatia. Pri priemernom počte 250 prihlásených účastníkov/ročník sa podujatia zúčastnilo cca 1250 študentov. Okrem žiakov slovenských škôl boli v minulosti zúčastnení aj študenti z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny. Súbory a jednotlivci majú možnosť vystúpiť v hudobnej, dramatickej a tanečnej kategórii.

            Mesto Košice sa spolupodieľaním na projekte prezentuje pred mladými ľuďmi a ich pedagógmi zo Slovenska i zahraničia ako moderná metropola podporujúca umenie ako aj hodnotné využívanie voľného času študentov. Publicita projektu je realizovaná prostredníctvom TV LUX, TV NOE, RTVS a Rádio Lumen.

               Galaprogram podujatia je každoročne ponúkaný širokej verejnosti a stretáva sa so značným záujmom obyvateľov mesta.

     • Prehliadka v médiách

      • Správy televízie NOE

   • Ďalšie informácie budú postupne dopĺňané