• Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka pomaturitného štúdia

     • Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2021/2022 prebieha:

      28. júna 2021 od 8,00 do 15,00 hod. a 02. júla 2021 od 9,00 do 16,00 hod. u zástupkyne pre praktické vyučovanie č. dv. 78.

      Zápis do 2. ročníka pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2021/2022 prebieha:

      07. júla 2021 od 8,00 do 15,00 hod. a 23. augusta 2021 od 9,00 do 16,00 hod. u zástupkyne pre praktické vyučovanie č. dv. 78.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ školy udeľuje na 17. a 18. 6. riaditeľské voľno z dôvodu účasti pedagogického zboru na aktualizačnom vzdelávaní vrámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou - ITMS: 312011Z508.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
   • Prihlásenie