• Harmonogram talentových prijímacích skúšok
     • Harmonogram talentových prijímacích skúšok

     • Žiadame o dodržiavanie všetkých hygienických nariadení!!!

      Rozpis žiakov podľa prideleného kódu na konkrétny deň talentovej skúšky si môžete pozrieť tu...

      KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ODBOR UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY TU...

    • Prijímačky - SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK
     • Prijímačky - SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK

     • KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ODBOR SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK TU... 

      Kalendár prijímacieho konanie si môžete pozrieť tu...

    • Rozvrh na máj pre PM
     • Rozvrh na máj pre PM

     • Na stránke bol zverejnený rozvrh pre pomaturitné štúdium na mesiac apríl. Pozrieť si ho môžete tu...

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
   • Prihlásenie