• NOVÉ! – ÚPRAVA ROZSAHU A FORMY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY PRE ODBOR UMŠ
     • NOVÉ! – ÚPRAVA ROZSAHU A FORMY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY PRE ODBOR UMŠ

     • V súlade so schválenými Kritériami pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v šk. r. 2021/2022 pre študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo zo dňa 8. 1. 2021, v nadväznosti na epidemiologickú situáciu a aktuálne platné opatrenia, upravuje riaditeľ školy rozsah a formu prijímacej skúšky takto: 

      1. kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka tu...

      2. príloha č. 1 tu...

      3. príloha č. 2 tu...

      4. rytmická riekanka tu...

    • Výberové konanie
     • Výberové konanie

     • Gréckokatolícka eparchia Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/-ky Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Cyrila a Metoda.

      Podmienky nájdete tu...

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
   • Prihlásenie