• Termíny na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole

     • 1.       riaditeľovi základnej školy je potrebné prihlášku odovzdať do 8. apríla 2021

      2.       následné odoslanie prihlášok zo ZŠ na strednú školu je pre všetky študijné odbory do 16. apríla 2021

      3. V zmysle aktuálnych usmernení sa k prihláške nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

     • Prijímacie skúšky pre študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     • Upresnené informácie nájdete vyššie!!!

      Do 1. ročníka štúdia možno prijať spolu 48 žiakov (2 triedy).  Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

      ·        5. (6.) máj 2021 (termíny v zátvorkách platia pri veľkom počte uchádzačov)

      ·        12. (13.) máj 2021  (termíny v zátvorkách platia pri veľkom počte uchádzačov)

      Kritériá prijatia si môžete pozrieť tu...

      Rytmická riekanka tu...

      V nadväznosti na epidemiologickú situáciu a opatrenia platné v dobe konania skúšok môže riaditeľ školy rozsah kritérií upraviť. Zároveň v prípade opodstatnenosti bude uchádzačom umožnené vykonanie prijímacej skúšky dištančne – online formou. Všetky zmeny budú priebežne zverejňované!

     • Prijímacie skúšky pre študijný odbor 7661 M  sociálno-výchovný pracovník

     • Do 1. ročníka štúdia možno prijať spolu 10 žiakov. Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

      ·        3. máj  2021

      ·        10. máj  2021

      Kritériá prijatia si môžete pozrieť tu... 

      V nadväznosti na epidemiologickú situáciu a opatrenia platné v dobe konania skúšok môže riaditeľ školy rozsah kritérií upraviť. Zároveň v prípade opodstatnenosti bude uchádzačom umožnené vykonanie prijímacej skúšky dištančne – online formou. Všetky zmeny budú priebežne zverejňované!

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY – POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

     •  Študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

      ·       Do 1. ročníka štúdia možno prijať spolu 30 žiakov

      ·       Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 14. mája 2021

      ·       Prijímacie skúšky sa uskutočnia 4. júna 2021

      Všetky informácie nájdete tu...

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
   • Prihlásenie