• Poradovník prijímacieho konania - odbor SVP
     • Poradovník prijímacieho konania - odbor SVP

     • Vážený rodič,

      ak máte vážny záujem umiestniť Vaše dieťa na našej škole, ale v poradovníku pre prijímanie na štúdium sa umiestnilo v poradí na mieste vyššom ako 10 (počet schválených miest na prijatie), zašlite na e-mailovú adresu zastupca@kspgs.sk krátku správu obsahujúcu:

      „SVP, celé meno dieťaťa + telefónne číslo zák. zástupcu

      V prípade nezapísania sa (nenastúpenia) úspešnejších uchádzačov Vás budeme môcť rýchlejšie informovať o voľných miestach.

      Výsledky prijímacieho konania tu...

      Úspešným uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o prijatí poštou najneskôr do 29. mája 2020.

    • Poradovník prijímacieho konania - odbor UMŠ
     • Poradovník prijímacieho konania - odbor UMŠ

     • Vážený rodič,

      ak máte vážny záujem umiestniť Vaše dieťa na našej škole, ale v poradovníku pre prijímanie na štúdium sa umiestnilo v poradí na mieste vyššom ako 50 (počet schválených miest na prijatie), zašlite na e-mailovú adresu zastupca@kspgs.sk krátku správu obsahujúcu:

      celé meno (prípadne kód) dieťaťa + telefónne číslo zák. zástupcu

      V prípade nezapísania sa (nenastúpenia) úspešnejších uchádzačov Vás budeme môcť rýchlejšie informovať o voľných miestach.

      Výsledky prijímacieho konania tu...

      Úspešným uchádzačom bude zaslané rozhodnutie o prijatí poštou najneskôr do 29. mája 2020.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
   • Prihlásenie