• Dnes je
  Štvrtok 17. 6. 2021
  • jún 2021
    • 17
    • Št
    • Riaditeľské voľno
     I.A, I.A/PM, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B
    • 17.-18. 6.
    • Vyučovacie voľno
  • máj 2021
    • 31
    • Po
    • Súvislá odborná prax
     III.B
    • 31. 5.-11. 6.
     2-7
    • Školská udalosť
    • 31
    • Po
    • Súvislá odborná prax
     III.A
    • 31. 5.-11. 6.
     2-7
    • Školská udalosť
    • 31
    • Po
    • Súvislá odborná prax
     III.B
    • 31. 5.-11. 6.
     2-7
    • Školská udalosť
    • 24
    • Po
    • Ukončenie štúdia
     IV.A, IV.B, II.A/PM
    • 24. 5.-30. 6.
    • Vyučovacie voľno
    • 10
    • Po
    • Administratívne vykonávanie internej časti MS 2021
     IV.A, IV.B, II.A/PM
    • 10.-21. 5.
    • Vyučovacie voľno
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
  • Prihlásenie